Skapande skola: Sensibus
En sinnlig upptäcktsfärd genom konsten för grund- och grundsärskolans åk 0–6