Vad finns i arkiven?

Myndighetsarkivet

Myndighetsarkivet speglar museets dagliga arbete från 1866 fram till idag. Här förvaras de olika avdelningarnas korrespondens och diarier, dokumentationen av utställningar, protokoll av olika slag samt register och inventarier över konstverk från 1866 och framåt.

Som en följd av fler omorganisationer över tid är förteckningen uppdelad på tre arkivbildare:

Länkar till Riksarkivets webbplats

Nationalmusei samlingar (NM/AVD)1866 -
Nationalmusei centrala kansli (NM/CK)1866 -1976
Nationalmusei förvaltningsenhet (NM/FE)1976 -1999

Moderna Museets tidiga verksamhet (1958 - 1975) finns till viss del dokumenterad i Nationamuseums nämndprotokoll. Protokollen är digitaliserade och kan läsas på plats i Konstbiblioteket. Se även Moderna Museets arkivförteckning för material som förvaras av Moderna Museet.

Moderna Museets tidiga verksamhet (1958 - 1975) finns till viss del dokumenterad i Nationalmuseums nämndprotokoll. Protokollen är digitaliserade och kan läsas på webben.

Länk till digitaliserat arkivmaterial i DiVA (Digital Academic Archive)

Meddelanden från Nationalmuseum

Nämndprotokoll

Nämndprotokoll 1866 – 1980 (varav 1920 – 1980 är sökbara i fritext) kan nås via NM:s bildbank.

Nämndprotokoll 1866 – 1980

Manual
: Nämndprotokollen sorteras bäst genom ”Order by date added” så kommer de äldsta protokollen först. Alla protokoll är döpta efter sitt datum. I sökrutan högst upp kan du söka på årtal men även på specifika termer som kan vara nämnda i protokollen, ex. personnamn eller inventarienummer. Du kan även sortera dina resultat på ex. namn i den vänstra sorteringsfunktionen. Texten i de handskrivna protokollen är inte sökbar maskinellt.

Till övrigt digitaliserat material (under uppbyggnad)

De enskilda arkiven

De enskilda arkiven har skapats av förvärv, gåvor och donationer till museet. Arkivet innehåller handlingar från 1700-talet och framåt som är fördelade på fyra olika samlingar.

Biografica

Biograficasamlingen består av cirka 4 300 akter ordnade alfabetiskt på personnamn. Materialet kan bestå av biografiska uppgifter, tidningsurklipp, brev eller brevavskrifter men också hänvisningar till andra arkiv, anteckningar eller hela manuskript.

Fullständig förteckning över namn som förekommer i samlingen, se pdf-fil längst ned på sidan.

Sök i arkivförteckningen (Riksarkivets webbplats)

Källhänvisning: Nationalmuseums arkiv, Enskilda arkiv, Biografica

Topografica

Topograficasamlingen är sorterad efter ortnamn, byggnader och liknande. Materialet utgörs till stor del av inventarieförteckningar över privata konstsamlingar, men även andra typer av handlingar rörande samlingar och byggnadsverk. De stora arkivbildarna är de kungliga slotten.

Topograficasamlingen (Riksarkivets webbplats)

Källhänvisning: Nationalmuseums arkiv, Enskilda arkiv, Topografica

Brevsamlingarna

I arkivets brevsamlingar finns korrespondens till och från David Klöcker Ehrenstrahl, Nicodemus Tessin d.y., Anders och Emma Zorn, Ernst Josephsson och många fler.

Arkivet har ett 40-tal enskilda brevsamlingar från konstnärer, konstsamlare och anställda vid museet. I den Allmänna brevsamlingen finns ytterligare cirka 3 000 brev arkiverade. Den allmänna brevsamlingen och ett antal av de enskilda brevsamlingar ligger sökbara i Riksarkivet/SVAR:s Brevdatabas. Alla samlingar finns i museets arkivförteckning.

Sök i Riksarkivets brevdatabas

Sök i Nationalmuseums arkivförteckning (Riksarkivets webbplats)

Källhänvisning: Nationalmuseums arkiv, Enskilda arkiv, Brevsamlingar

Mer information om Brevsamlingarna

De enskilda arkiven/ personarkiven

De enskilda arkiven består av cirka 200 arkiv från privatpersoner, organisationer och föreningar. Arkivet Kongl. Museum består av handlingar rörande den kungliga konstsamlingen som öppnades för allmänheten år 1792 och utgör föregångaren till dagens Nationalmuseum. Förteckningen finner du i myndighetsarkivet NM/CK. Konstnärsförbundets arkiv finns här samt andra organisationer och verksamheter med anknytning till konst.

Föreningsarkiv (Riksarkivets webbplats)

Företagsarkiv (Riksarkivets webbplats)

Personarkiv (Riksarkivets webbplats)

Här kan du söka i Nationalmuseums arkivförteckningar (Riksarkivets webbplats)

Arkivinstitution: Nationalmuseum

Källhänvisning: Nationalmuseums arkiv, Enskilda arkiv, Personarkiv

Bildarkivet

I Nationalmuseums bildarkiv finns det över en miljon bilder av allt från museets föremål till museologi, händelser, personal och bilder av andra museers föremål och samlingar.

På den digitala sidan har vi idag en bildserver med över 35 000 digitala bilder av museets föremål. Bildmaterialet utgör en resurs för intern och extern forskning samt för museets bildförmedling.

År 1981 överfördes Svenska Porträttarkivet (SPA) till Bildarkivet. SPA är numera ett avslutat, historiskt arkiv.

Beställ bilder ur bildarkivet