Pierre Bonnard, Interiör med kvinna i korgstol

Studiematerial

Arbeta med konsten i Nationalmuseums samlingar i klassrummet. Här finns studiematerial med bilder, övningar, tips och lärarhandledning. Materialet är framtaget med läroplanen i åtanke och vänder sig till åk 4–6 respektive åk 7–9 och gymnasiet.

I museets samlingar finns bilder, föremål och berättelser som väcker nyfikenhet och ger nycklar till historiska händelser, personer och tankesätt. I mötet med den samtida blicken blir konst och design mycket mer än ingångar till historien. De påverkar oss även idag och ger många viktiga frågor att undersöka med alla våra mänskliga förmågor. Varifrån kommer idéer och hur ger man sina idéer form så att andra förstår dem? Hur är saker gjorda? Vad är färg egentligen? Hur, och i vilket syfte, har vi människor avbildat varandra och oss själva genom tiderna?

Konsten som läranderesurs

Vårens nya studiematerial handlar om kropp och identitet, skönhetsideal, mode, makt genus och normer. Materialet kan användas i undervisningen i flera olika ämnen och som utgångspunkt eller stöd i diskussioner kring flera aktuella ämnen.

Arbeta med konsten i klassrummet