Om bilder och upphovsrätt

Om bilder och upphovsrätt

De flesta bilderna på denna webbsida visar föremål ur Nationalmuseums samlingar. Några föremål i samlingarna är fortfarande skyddade av upphovsrättslagen, men många är inte det.

Denna policyn förklarar hur bilderna som Nationalmuseum har gjort tillgängliga på webben får användas i enlighet med Svenska upphovsrättslagen.

Upphovsrättsligt skyddade bilder

Upphovsrättsligt skyddade föremål och deras bilder är markerade: © konstnären / artist / Bildupphovsrätt i Sverige. Dessa bilder får inte publiceras utan tillstånd från Bildupphovsrätt i Sverige.

Om du vill använda någon av de skyddade bilderna måste du kontakta Bildupphovsrätt i Sverige, bildupphovsratt@bildupphovsratt.se. Du får dela länken till objektet i sociala medier etc, men inte bilden.

Några av bilderna som visas på denna webbsida är skyddade genom fotografens upphovsrätt och märkta © Fotografen/Nationalmuseum. Kontakta Nationalmuseum, images@nationalmuseum.se, om du vill använda bilderna.

CC BY-SA

Några bilder är skyddade genom fotografens upphovsrätt. Dessa bilder är märkta CC BY-SA och får bli använda under följande villkor:

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

Du får:

  • Dela — kopiera och vidareförmedla i valfritt form och format
  • Ändra — remixa, transformera och bygga vidare på materialet i valfri syfte, även kommersiellt.

Licensgivaren kan inte ta bort dessa möjligheter så länge som du följer nedanstående licenseringsregler.

Under följande regler:

  • Erkännande — Du måste ange källan. Tillhandahåller en länk till licensen och tala om vilka ändringar som har gjorts. Du får indikera och beskriva ändringarna i valfri form, men in i någon form antyder att licensgivaren godkänt eller rekommenderar din användning av verket
  • DelaLika — Om du ändrar, bearbetar eller bygger vidare på verket får du endast distribuera resultatet under samma licens eller en liknande licens som denna.
  • Tillför inga ytterligare restriktioner — Du får inte tillföra licenser eller teknologiska hinder som hindrar andra i att använda bilderna på ett sätt som den här licenser tillåter.

Observera:

Du behöver inte efterleva licensen vad gäller beståndsdelar i materialet som utgör allmän egendom eller om din användning är tillåten med stöd av ett tillämpligt undantag eller en tillämplig inskränkning.

Inga garantier lämnas. Licensen kanske inte ger dig samtliga tillstånd som är nödvändiga för din avsedda användning. Andra rättigheter såsom reklam, personlig integritet eller ideella rättigheter kan exempelvis komma att begränsa hur du använder materialet.

För att ange bilder som markerats som CC BY-SA, ber vi dig vänligen att använda följande format:

Fotografi: [fotografens namn], [museets namn] ([licens]) exempelvis, Fotografi: Erik Cornelius, Nationalmuseum (CC BY-SA)

Observera – vid all återanvändning och distribution av CC BY-SA bilder måste du inkludera licensvillkoren. Det enklaste sättet att göra detta är att tillhandahålla länken till det avbildade objektet på denna webbsida.

Bilder som inte omfattas av upphovsrätt och är markerade PD (Public Domain/Allmän egendom)

Bilder som utgör allmän egendom tillhör vårt delade kulturarv och du är välkommen att använda dessa hur du vill. Nationalmuseum har ägnat dessa bilder att vara allmän egendom då de framställts uteslutande genom digital återgivning av konstverk som inte längre skyddas av upphovsrätt. Även om detta stundtals ställer krav på väsentliga resurser och tid, anser inte Nationalmuseum att ny upphovsrätt uppstår för återgivningen.

Om du använder bilder som markerats PD, ber vi dig vänligen att inkludera kontextuell information om konstverket som är föremål för avbildning, du är dock inte lagligen förpliktigad att göra det. Nedan framgår de riktlinjer som Nationalmuseum anser utgöra bästa praxis för användning av bilder som utgör allmän egendom. När du använder ett verk som utgör allmän egendom ber vi dig först att vänligen omnämna upphovsmannen eller skaparen. För det andra, ber vi dig vänligen att även omnämna Nationalmuseum och den fotograf som framställt reproduktionen, så att andra kan få reda på var de kan hitta det. Ju mer du omnämner Nationalmuseum, ju mer uppmuntrade känner vi och andra institutioner oss att släppa fler av våra bilder som allmän egendom. Du kan använda länken till objekten som en källa, i annat fall rekommenderar vi följande format:

[Konstnär]: [Titel], [Datum], Nationalmuseum (Fotografi: [fotografens namn], allmän egendom, exempelvis, Rembrandt: Kökspigan, 1651, Nationalmuseum (Foto: Erik Cornelius), allmän egendom.

För det tredje, om du använder eller ändrar en bild som licensierats CC BY-SA eller som markerats PD, bör du inte tillskriva ändringarna till verkets skapare eller framställare. Vidare bör skaparens eller framställarens namn eller logotyp inte användas för att insinuera godkännande av det modifierade verket eller eventuell användning av detta utan deras samtycke.

För det fjärde, om du använder ett verk som utgör allmän egendom från vår samling för att generera nya verk eller om du har ytterligare information om bilder som utgör allmän egendom från vår samling som har använts för nya verk, ber vi dig vänligen att dela din kunskap med oss. Vi älskar att se hur verk i vår samling används på nya kreativa sätt. Avslutningsvis, ber vi dig vänligen att behålla markeringarna som avser allmän egendom och meddelanden så att andra kan få reda på att återanvändning av verket är tillåten. Användare av ett verk som utgör allmän egendom bör inte ta bort några markeringar som avser allmän egendom eller meddelanden som har fästs eller tillhandahålla missvisande information om dess upphovsrättsliga status. Dessa riktlinjer som avser användning är grundade på Europeana Public Domain Usage Guidelines. De är inte rättsligt bindande. Vi ber dig vänligen att respektera dessa.