​Resyrsit

Vaphaat kuvat

6000 korkeantarkkuuven kuvat myseymmin suosithuimista maalauksista on vaphaasti latattavana alas Wikipedia Commonsista. Kuvat on merkattu Public Domain, mikä merkittee ette net on osana meän yhteistä kulttuuriperinettä. Sie saat käyttää niitä juuri kuinka sie haluat, ei yhtään erikoista luppaa vaaita. Kuvitten isonettavat versjuunit on myseymmin vebbitietokannassa.

Sivhuun Wikimedia Commons

Sivhuun webbdatabasen

Tillaa kuvia

Nationalmuseumin kuva-arkkiivissa on yli miljoona kuvia, museymmin esinheistä sen histuurihaan, tapahtumhiin, henkilökunthaan ja kuvhiin muitten myseymitten kampheista ja kokoelmista. Jos et löyä kuvvaa mitä haet niistä jokka on Wikipedia Commonsissa sie saatat tilata sen kuva-arkkiivista.

Taijekirjasto ja arkkiivi

Nationalmuseumilla on, yhessä Moderna museetin kans, yks Pohjoismaitten suuriimista taitheen, kuvvauksen ja muotoilun kirjastoja. Taijekirjaston kirjat heijastavat sekä myseymitten kokoelmia, renäsansista tähhään päivhään.

Arkkiivissa on myseymmin virastoarkkiivi ja yksityisiä arkkiivia ja preivikokoelmia, yrittäjän- ja organisasjuuniarkkiivia.

Taijekirjasto, arkkiivi ja kuva-arkkiivi on sekä yleisöle ette tutkijoile ja myseymmin henkilökunnale.

Vierailuosote:

Holmamiralens väg 2, Skeppsholmen, Stokholmissa

Arkkiivin kontakti: arkivet@nationalmuseum.se

Ottaa yhteyttä: konstbiblioteket:konstbiblioteket@nationalmuseum.se

Telefooni: 08-5195 4352

Nationalmuseum koulussa

Nationalmuseum haluaa antaa kaikile oppilhaile hauskan, haastavan ja opettavan taitheen kohtauksen oppilhaan eelytyksilä. Koulutoiminta suuntautu esikoulhuun, peruskoulhuun ja jymnaasiheen sekä raahvaitten ryhmhiin, joila on siirtolaisten ruotti toisena kielenä. Met tarjoama opettajan ohjausta ja opintomateriaalia luokkahuonheen opetuksheen, kouluohjelma missä on näyttelyitä ja ommaa luomista, opetuksen jatkokoulutusta ja maholisuus erikoisesti muotoiltu Luova kouluprojekti.