Šukar alen ko Švedijakoro muzei bašo umetnost (džankeribe) hem dezajni!

O Nacionalno muzei i e Švedijakere džankeribaskoro hem dezajnengoro muzei. Odova i hem jek državno (raštrano) vlasti so ka vazdel džankerin. Ko khedina isi komaj 700 000 buča kotar o 1500-beršipa pa dži avdive: makhina, sklupture, miniaturija, vastaledžankerina, dezanjija, crtežija, grafike, portretengere fotografije.

Akate isi kratko informacija ki romani čhib bašo o muzei hem so dela (nudinela) ov. Buteder detalirimi informacija šaj arakhea ki švedikani hem anglikani čhib.