16 dagar kvar

Nu är det 16 dagar kvar till du kan besöka den nya Skulpturgården.

När byggnaden uppfördes hade de två öppna ljusgårdarna till uppgift att föra in dagsljus till de inre delarna av museet. Den norra ljusgården, som nu kallas Skulpturgården, glasades in 1996 och inrymde tidigare museets restaurang.

Skulpturer från 1800-talet visar konstens väg från idealism till realism. Nordiska gudar samsas med porträtt av samhällsbyggare och dåtidens framgångsrika män avbildade som antika filosofer.