Skapande skola: Identitet
Vi ser på olika sätt att uttrycka vem en är eller vill vara, för grund- och grundsärskolans årskurs 7–9.