Crossing Borders – Smart Design
29 september 2017 – 31 januari 2018 på Göteborg Landvetter Airport

Crossing Borders – Smart Design

Designvärlden befinner sig i en spännande fas med tekniska möjligheter och stora utmaningar. Utställningen Crossing Borders – Smart Design visar svenska designprodukter inom digital kommunikation och produktion samt design för hållbar utveckling.

Utställningen är del i ett samarbete med Swedavia.

Tack vare den digitala tekniken kan vi inte bara kommunicera med föremålen i vår vardag, tingen kan också kommunicera med oss

I utställningen representerar exempelvis en cykelhjälm den digitala kommunikationen där hjälmen kan informera omvärlden om en hård inbromsning eller kommunicera den geografiska positionen om bäraren blir medvetslös. Ett par strumpor med instickade värmeslingor, ett batteri och en app möjliggör temperaturreglering av kalla fötter.

Tekniken att skriva ut tredimensionella digitala filer öppnar för möjligheten att radikalt minska transporter av varor och dessas miljöpåverkan. En gitarr, designad i datorn och utskriven i en 3D-printer, visar på teknikens potential. Kommer vi i framtiden köpa en digital fil till en kaffebryggare eller mobiltelefon och skriva ut den i vår lokala mataffär?

Sladd, The Power Aware Cord, av RISE Interactive, Poweraware AB. Foto: RISE Interactive.

Ny forskning och ett resurssnålt designtänk kan minska nyttjandet av jordens naturresurser. En mätare uppmärksammar familjen på hushållets elförbrukning och en sladd gör dig medveten om hur mycket mera el hårtorken förbrukar i jämförelse med laddningen av din mobil. En påse bidrar till minskad spridning av kolera i tättbefolkade områden utan tillgång till toaletter. Tack vare ett enzym i påsen bryts avföringen snabbt ned och omvandlas till gödsel.

Utställningen är en del i samarbetet mellan Nationalmuseum och Swedavia för att visa konst och design på flygplatser i Sverige. 2014 visades en utställning på Arlanda med porträtt av kända svenskar, som sedan turnerade vidare på flygplatser runt om i Sverige.

Foto huvudbilden: Maria Berndtsson/Peepoople