Fem år långt förvärvsprojekt av dansk konst på Nationalmuseum avslutat

När utställningen Dansk guldålder stänger på Nationalmuseum den 21 juli och flyttar vidare till Köpenhamn avslutas också ett kapitel i museets historia. Det är också slutet på ett förvärvsprojekt av måleri från den danska guldåldern som pågått de senaste fem åren. Totalt har 90 målningar och lika många teckningar från perioden förvärvats och införlivats i museets samling vilket gör den till den största utanför Danmark.

Nationalmuseums samling av dansk konst från 1800-talets första hälft, en period som benämns som den danska guldåldern, bestod länge av endast totalt 40 målningar. Nu har den mer än tredubblats genom ett antal förvärv som har gjorts de senaste fem åren och är den största samlingen utanför Danmark. Flera av de nyförvärvade verken visas i utställningen Dansk guldålder som går att se på Nationalmuseum fram till och med den 21 juli.

Först i raden av förvärv var Constantin Hansens utsökta lilla Vy av San Pietro in Vincoli i Rom från 1836. Köpet gjordes 2014 och möjliggjordes genom en enastående testamentarisk gåva av den framlidna apotekaren Ulla Bella Sandberg, som donerade hela sin förmögenhet till Nationalmuseum. Flera av de övriga förvärven är gåvor av Wirosfonden som också bidrar till att berika museets samlingar. Nationalmuseum har inga statliga medel att förvärva konst för utan alla förvärv har gjorts genom gåvor eller privata stiftelse- och fondmedel. Fem år efter det första förvärvet blev Ditlev Bluncks inkännande vänporträtt målat i Rom under 1830-talet den nittionde målningen som kunde införlivas i samlingen och även projektets sista. Parallellt har teckningssamlingen också berikats med ett nittiotal verk av danska konstnärer, en konstart som också den belyses i den pågående utställningen.

Christen Købke, Konstnärens systerson, Författaren och rektorn Johan Jacob Krohn som barn. Utf. 1846, Olja på duk. Nationalmuseum
Christoffer Wilhelm Eckersberg, Frederik VI av Danmark (1768–1839), 1820. Olja på duk. Nationalmuseum.
Martinus Rørbye, Loggia, Procida, 1835. Olja på papper uppklistrat på duk. Nationalmuseum.

Hela förvärvsprojektet byggde på en noggrann inventering av en rad konstnärskap, oavsett om de uppfattades som ikoniska eller inte, grundad på äldre fotodokumentation och litteratur. Arbetet har successivt resulterat i en omprövning av hela begreppet den danska guldåldern och inte minst epokens tidsmässiga avgränsning. I konsthistorieskrivningen har år 1848 traditionellt betraktats som guldålderns slut men med den bredare tolkning som Nationalmuseum tillsammans med SMK, Statens Museum for Kunst gör i utställningen på Nationalmuseum sätts slutet på epoken istället till år 1864. Förvärven har spelat en nyckelroll i nyläsningen av den danska guldåldern, där bortglömda verk ställs intill välkända. Flertalet konstnärer från tiden, såväl kända som mindre kända, finns nu representerade i Nationalmuseums samling.

– Det har varit en spännande upptäcktsfärd att få utforska en av den danska konstens mest vitala perioder och att samtidigt ha kunnat bygga broar mellan en existerande kärna och en helt ny samling. Vi kände alla stolthet och glädje när vi såg hur väl nykomlingarna fungerade tillsammans med gamla klenoder från Statens Museum for Kunst som visas i utställningen Dansk guldålder. Detta blev det yttersta beviset för att vi hade lyckats, säger Magnus Olausson, chef för samlingarna på Nationalmuseum.

Utställningen Dansk guldålder visas på Nationalmuseum till och med den 21 juli. Den 24 augusti öppnar en version av utställningen på SMK, Statens Museum for Kunst i Köpenhamn och våren 2020 visas den på Petit Palais Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris.

Läs mer om utställningen Dansk guldålder