Fem år långt förvärvsprojekt av dansk konst på Nationalmuseum avslutat