ABC med Nationalmuseum: B som i Barock

Barock är namnet på en konststil och period som används om bildkonst, musik, litteratur och arkitektur med ursprung i Europa från sent 1500- till tidigt 1700-tal. Beteckningen tillkom under senare delen av 1800-talet och ordet hämtades från franskan men har troligen rötter i det portugisiska ordet för oregelbunden pärla: barroco.

Stilen är dramatisk, storslagen och överdådig med slingrande former och gärna stora kontraster mellan ljus och mörker. Ordet barockt har sedan det började användas fungerat positivt men också nedsättande, då om något som är för mycket, orimligt eller befängt.

Här kan du se tre exempel på barockkonst i Nationalmuseums samlingar.


För dig som är vetgirig

För dig som verkligen vill fördjupa dig länkar vi till två vetenskapliga artiklar, om målningen och om teckningen.

Spana in fler av alfabetets bokstäver och "konstiga" ord.