ABC med Nationalmuseum: G som i Genre

Olika typer av motiv inom konsten kallas för genrer. Exempel på genrer är landskap, historiemåleri, porträtt och stilleben. De olika motivtyperna har haft blandad status under århundradena bakåt.

Till exempel var landskap mer vanligt i bakgrunden av porträtt under renässansen än som självständigt motiv. Hundra år senare etablerades landskap som egen motivkategori, men först på 1800-talet när man kunde ta med sig färgerna ut och måla i naturen blomstrade landskapsmåleriet så som vi är vana att se det idag.

Porträtt är förmodligen den äldsta av genrer. Vårt behov av att avbilda oss och visa vilka vi är har alltid varit aktuellt. Historiemåleri och stilleben är två genrer du kommer stifta närmare bekantskap med längre fram i ABC med Nationalmuseum.

Det finns också något som kallas genremåleri. Det är en egen genre – en genre som heter genremåleri! Det handlar om motiv som visar typiska och stereotypa situationer ur folk- och vardagsliv. Ibland är det realistiska scener, ibland är de romantiserade och ibland är de ett resultat av konstnärens fantasti. Gemensamt för genremåleri är att det rör sig om vardagliga miljöer så som från gatan, marknader, värdshus eller heminteriörer.


Carl Gustaf Hellqvist, Valdemar Atterdag brandskattar Visby 1361

Spana in fler av alfabetets bokstäver och "konstiga" ord.