ABC med Nationalmuseum: H som i Historiemåleri

Historiemåleri är en genre inom bildkonsten. Det rör sig om storslagna scener med figurer som återger betydelsefulla historiska situationer och händelser. Till historiemåleri räknas också gudasagor, mytologier och allegoriska motiv.

Länge ansågs historiemåleriet som den mest prestigefyllda genren. Under 1800-talet uppmuntrades historiemåleriet särskilt av konstakademierna. Vid denna tid gjordes flera av våra mest kända historiemålningar av konstnärer såsom Gustaf Cederström, Carl Gustaf Hellqvist och Johan Fredrik Höckert.

Carl Gustaf Hellqvist beskrevs som en mycket karriärmedveten student, på gränsen till hänsynslös. Han insåg tidigt att det var historiemåleriet man skulle satsa på för att gynnas av konstakademins professorer. Denna målning visar hur mycket historiemåleriet handlade om att vara en övertygande berättare. Scener som denna, som illustrerat historieböcker och format ett helt folks bild av hur historiska ögonblick såg ut, är ju i själva verket rena påhitt.


Carl Gustaf Hellqvist, Peder Sunnanväders och Mäster Knuts skymfliga intåg i Stockholm 1526. Olja på duk, signerad 1879

Spana in fler av alfabetets bokstäver och "konstiga" ord.