Titta på konst tillsammans med barn

Hemma med barn i skolåldern? Eller är ni är nyfikna på konst i skolan? Titta hit! Här publicerar vi bilder av konstverk ur museets samlingar som du kan titta och upptäcka tillsammans med barn. Vi fyller på med nya konstverk allteftersom.

Att stanna upp en stund, titta på ett konstverk och prata tillsammans om det man ser är enkelt och ett roligt sätt att närma sig konsten. Att sätta ord på vad man ser i en bild är att lära sig se och tolka. Konsten ställer också frågor, startar funderingar och erbjuder oss att se in i andra världar. Att ställa öppna frågor, som man kanske inte alltid har ett svar på, kan vara en bra start på ett spännande samtal. Det finns inget rätt eller fel när vi tittar på konst utan låt seendet, tankarna och fantasin flöda fritt!

Här nedanför ser ni länkar till några olika konstverk.

Om ni klickar på konstbilden blir den större. Ni kan också zooma in för att se detaljer.

Gör så här

Sätt er bekvämt. Välj en bild som ni vill titta på. Se till så att ni sitter så ni ser skärmen bra.

Börja med att titta noga på bilden en stund. Här kommer 3 ingångar till att börja titta på och prata om konst tillsammans.

1. Se – Upptäck bilden. Vad ser du? Titta i på hela bilden, olika delar av den, upptäck detaljer, färger och former osv

2.Tänka – Vad händer i bilden? Vad fick dig att se det?

3. Undra - Är det något du undrar över? Föder bilden några frågor eller funderingar hos dig? Vad hände sen? Hur känns bilden? Och så vidare. Reflektera tillsammans.

Vid varje bild finns det en text om konstverket som ni sedan kan läsa tillsammans och reflektera vidare över.

Blir ni riktigt inspirerade så kan ni klicka på länken som leder till Ateljéns tips för hemmafix. Där hittar ni olika tips på kreativa saker att göra hemma eller i skolan, kopplade till konsten.

Konstverk att titta på tillsammans