Nationalmuseum är öppet för besökare igen under kontrollerade former från den 16 juni. För att det ska vara möjligt har vi sett över lokalerna och vidtagit åtgärder så att det ska gå att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd.

Vi begränsar antalet besökare i lokalerna och de delar där det riskerar att bli trångt håller vi stängda. Alla allmänna visningar, bokade gruppvisningar, kurser, föreläsningar och ateljéverksamheter är till följd av detta tillsvidare inställda. Konstkurser för barn återupptas till hösten. Här kan du läsa mer om dem.

Här kan du läsa mer om vad vi har gjort för att kunna följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd och minimera risk för smitta.