Nyfiken på: Museets och byggnadens historia
Boka en privat gruppvisning av museibyggnaden.