Välkommen tillbaka till Nationalmuseum

Nationalmuseum är öppet för besökare igen, under kontrollerade former. För att det ska vara möjligt har vi sett över lokalerna och vidtagit åtgärder så att det ska gå att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd. Stanna också hemma även om du bara känner dig lite sjuk. Tillsammans hjälps vi åt för att minimera risken för smittspridning.

Vad har Nationalmuseum gjort?

För att det ska vara lättare att hålla avstånd:

 • Vi har begränsat antalet besökare som samtidigt får vistas i lokalerna.
 • Vi har stängt utrymmen där det finns risk för att det blir trångt, eller där det finns många kontaktytor. Detta gäller till exempel barnutställningen Villa Curiosa och Gamla biblioteket.
 • Vi uppmanar besökare att röra sig i samma riktning inne i salarna för att minska risken för trängsel i dörrposterna.
 • Vi tillåter inte större grupper inne i museisalarna eftersom det kan skapa trängsel.
 • Vi har satt ut markeringar i golvet för att det ska vara lättare att hålla avstånd vid kö.
 • Vi uppmanar alla besökare att lämna hissarna till de som behöver dem mest.
 • Förvaringsskåpen på nedre plan kan användas men en del är avstängda så att det går att hålla avstånd. Observera att vi inte har möjlighet att ta emot större bagage.

För god handhygien:

 • Vid informations- och försäljningsdiskarna har vi installerat droppskydd och ställt ut handsprit för besökare att använda.
 • Det finns möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten vid toaletterna på nedre plan samt på mellanplan och övre plan.

För att undvika onödiga kontaktytor:

 • Alla dörrar som kan ställas upp är uppställda.
 • Vi hyr eller lånar inte ut några audioguider – istället kan du kan ladda ner Nationalmuseums besöksapp på din egen telefon.
 • Det går bra att låna en barnvagn. Vi har infört en rutin för avtorkning efter användning.
 • Vi lånar inte ut några bärselar.

För ännu noggrannare städning:

• Vi har infört extra rutiner för städningen.

• Vi har infört rutiner för desinficering av kontaktytor.

För möjligheten att äta och dricka:

 • Restaurangen har öppet och har minskat antalet sittplatser så att inte trängsel ska uppstå.
 • Matsäcksrummet på nedre plan är stängt men det går att äta medhavd matsäck i den fina parken intill museet.

Anpassning av utbudet:

 • Alla föreläsningar, visningar, ateljéverksamheter och bokade gruppvisningar är inställda tills vidare.
 • Vi har gjort vissa justeringar i utställningsprogrammet. Utställningen Pär Engsheden och Sara Danius är förlängd och pågår till och med 17 februari 2021. Utställningen om Anders Zorn är framflyttad till februari 2021. Arkadien – ett förlorat paradis öppnar 17 september.