HM Konungen klippte det röda bandet.

Bilder från öppningshelgen

En festlig invigning med tal och bandklippning inledde firandet av Nationalmuseums öppnande. På plats var HM Konungen HM Drottningen, HKH Kronprinsessan och HKH Prins Daniel liksom kulturminister Alice Bah Kunkhe och Nationalmuseums överintendent Susanna Pettersson. En stor skara besökare hade samlats på kajen framför museet. Tack alla ni som bidrog till en fantastisk dag!

Sång av Tensta Gospel Choir,
HM Konungen invigningstalade.
HM Konungen klippte det röda bandet.
Samtal i Skulpturgården.
HM Konungen och HM Drottningen betraktar porträttet av kung Karl XIV Johan, målat av Emile Mascré.
Samtal bland Art Noueau-föremålen.