Dansk guldålder
Har visats i Stockholm, Köpenhamn och Paris 2019–2021.