Läs mer
Close
Click to focus
|
i
<3

0of0
Constantin Hansen, Et selskab af danske kunstnere i Rom, 1837. Statens Museum for Kunst.
Tidigare utställning
Tidigare utställning
Dansk guldålder
Visades 28 februari–21 juli 2019

Dansk guldålder

Visades på Nationalmuseum i Stockholm.

Många känner till det så kallade Skagenmåleriet från senare delen av 1800-talet. Men utöver detta – och trots att Danmark är ett grannland och att det finns en gemensam historia – är den konst som format bilden av Danmark förvånansvärt okänd i Sverige.

Vardag med detaljskärpa

Under 1800-talets första hälft växte en till lika delar magisk och verklighetsnära bildvärld fram i ett samhälle som präglades av stora omvälvningar. I konsten uppstod ett parallellt universum där vardagens elände lyste med sin frånvaro. Av sin närmiljö skapade konstnärer oemotståndliga bilder som bjuder betraktaren att än drömma sig bort, än fascineras av närmast overklig detaljskärpa.

Typiskt för måleriet under perioden är vardagliga motiv skildrade med en inträngande och realistisk detaljskärpa. Bilderna ger betraktaren en känsla av att komma nära den tidens människor, samhälle och natur.

Välbekanta ämnen

Utställningen fokuserar på en rad centrala teman och på de sociala, politiska, ekonomiska och kulturella förhållanden som var förutsättningar för konsten. Tematiken innehåller både välbekanta ämnen som Köpenhamn, den danska konstakademin, familjen, konstnären i arbete, resebilder och landskapsmåleri. Här presenteras också tidigare mindre kända ämnen som humor, intimitet och sensualism liksom det sena guldåldersmåleriet.

Drygt 300 verk visades och bland konstnärerna återfinns namn som Christoffer Wilhelm Eckersberg, Christen Købke, Martinus Rørbye, Constantin Hansen, Peter Christian Skovgaard, Frederik Sødring, Johan Thomas Lundbye och Wilhelm Marstrand.

Läs mer om Dansk guldålder

Se några av konstverken som visades i utställningen

Biljetter

  • Ordinarie entré: 150 kr
  • Reducerad entré (seniorer och studenter): 120 kr
  • Fri entré under 20 år
  • Fri entré för medlem i Nationalmusei Vänner
  • Fri entré för medlemmar i Moderna Museets Vänner
  • Fri entré övriga: ICOM, ICOMOS, SMI, anställda vid centralmuseerna, presskåren, ledsagare och personliga assistenter, auktoriserade guider samt lärare med klass. Bevis som berättigar till fri entré måste uppvisas.

Audioguide i appen

I museets besöksapp finns en audioguide till Dansk guldålder. Där berättar Peter Nørgaard Larssen, från Statens Museum for Kunst Köpenhamn, Magnus Olausson, Carl Johan Olsson, Eva-Lena Karlsson och Martin Olin från Nationalmuseum om 24 av verken i utställningen.

Du laddar enkelt ner appen från AppStore eller GooglePlay.

Läs mer om allt matnyttigt som finns i appen.

Katalog

Till utställningen gavs en katalog ut där många av verkens som ställdes ut återges i bild. Katalogen innehåller en rad texter av ledande forskare inom ämnet. Pris: 495 kr.

Katalogen till dansk guldålder

Utställning på turné

Utställningen Dansk guldålder visades på Nationalmuseum i Stockholm från den 28 februari till och med den 21 juli 2019. Efter det kommer den att visas på Statens Museum for Kunst i Köpenhamn hösten 2019 och på Petit Palais Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris våren 2020.

Mer om utställningen: den dolda historien – det forskningen kan berätta