Tidigare utställning
Tidigare utställning
Design Stories
Visades 13 oktober 2018–17 februari 2019

Design Stories

Visades på Nationalmuseum i Stockholm.

Utställningen Design Stories: ett nyfiket nedslag i det samtida, pågående designfältet i Sverige där ”berättelsen” på ett eller annat sätt ligger till grund för form och uttryck.

Story-telling som begrepp och fenomen är inte något nytt för vår tid, men idag har det blivit en allt viktigare del i kommunikationen kring föremål och företag. Utställningen tar upp begreppet berättelser som en del i formgivarens konceptutveckling, arbetsprocess och/eller varumärkesprofilering. Genom föremål och korta filmer presenteras formgivarnas perspektiv och tankar. Design Stories vill vara som ett prisma där olika facetter och aspekter poleras fram, av och för alla som besöker utställningen.
Utställningen presenterar tio subjektivt utvalda formgivare och designföretag för vilka berättelser på olika vis är centrala.

Medverkande formgivare:

Iman Aldebe
Bolon (Annika Eklund och Marie Eklund)
Front (Anna Lindgren och Sofia Lagerkvist)
Monica Förster
Anna Kraitz
Louise Linderoth
Anna von Schewen (och i ett projekt/String i samarbete med Björn Dahlström)
Petra Wadström
Pia Wallén
Ida Wessel

I tidningen som hör till utställningen ger tre skribenter, utifrån tre skilda perspektiv, ytterligare aspekter på story-telling.

Ta del av tio berättelser om design, utmaningar och tankar i filmerna nedan: