Det offentliga rummet
Visades på centralstationer i Sverige 2015–2023