Tiidigare utställning
Tiidigare utställning
Finn Juhl: Möbelarkitekten
Visades 14 mars–22 september 2019

 Det finns inga kommande händelser

Finn Juhl: Möbelarkitekten

Visades på Nationalmuseum i Stockholm

Under våren och sommaren 2019 visade Nationalmuseum en utställning om den danske arkitekten och möbelformgivaren Finn Juhl. Genom ett exklusivt urval av möbler, konstverk och konsthantverk presenterades en av de mest tongivande skandinaviska möbelformgivarna under 1900-talet. Möblerna och inredningen som visades kommer från det hem i Ordrup utanför Köpenhamn som Finn Juhl ritade och inredde åt sig själv 1942.

Finn Juhl var en av de mest tongivande skandinaviska möbelformgivarna under 1940-, 1950- och 1960-talen. Hans formgivning utmärks av en perfektionism kring detaljer, fingertoppskänsla för material och ett innovativt tänkande kring konstruktioner och materialmöten. Möblerna producerades oftast i små hantverksmässiga serier i samarbete med snickarmästaren Niels Vodder. Men han var också en av de första danska formgivarna som ritade möbler för en storskalig produktion där detaljeringsgrad och sammanfogningstekniker från den småskaliga tillverkningen överfördes till en mer industriell produktion.

Under 1950-talet fick Finn Juhl stort genomslag i USA. Han introducerades av Edgar Kaufmann Jr, dåvarande intendent för industridesignavdelningen på The Museum of Modern Art, men också genom möbelvisningar i butiken Georg Jensen som vid tiden var tongivande i presentationer av skandinavisk design i New York. Han fick också uppdraget att inreda FN:s högkvarter i New York och Danmarks ambassad i Washington. 1956–1961 arbetade Finn Juhl med ett omfattande projekt för Scandinavian Airlines för att skapa ett profilerat uttryck för företaget genom inredningar i såväl flygplatsterminaler som flygplansinredning. Under 1970-talet bidrog nya material, ändrade tillverkningsprocesser och förändrade stilideal till att uppmärksamheten kring hans formgivning dalade. 1982 gjordes en retrospektiv utställning på Designmuseum i Köpenhamn vilket återigen skapade en hajp liksom ett nyväckt intresse för hans formgivning i Japan. Idag är Finn Juhls originalmöbler och andra föremål formgivna av honom extremt åtråvärda ikoner på auktionsmarknaden.

I utställningen visades originalinteriörerna från Finn Juhls hus genom bilder i olika format tillsammans med runt 25 möbler och armaturer i original och konstverk från hans hem av bland annat Asger Jorn, Erik Thommessen och Vilhelm Lundstrøm liksom konsthantverksföremål av textilkonstnären Vibeke Klint och keramikern Alev Siesbye. Finn Juhls hus, med tillhörande originalinredning, tillfördes konstmuseet Ordrupgaards samling genom en privat donation 2008 och öppnade samma år för besökare. Ordrupgaard var stängt för ombyggnad under tiden för utställningen på Nationalmuseum vilket möjliggjorde det generösa utlånet av möbler och inredning från Finn Juhls hus. Ordrupgaard öppnar igen under 2020.

Utställningen genomfördes i samarbete med Ordrupgaard utanför Köpenhamn.


 Det finns inga kommande händelser