Carl Larsson, Lisbeth läser

E-tidskrifter

Följande elektroniska tidskrifter, utom RIHA Journal, är endast tillgängliga på plats i Konstbibliotekets lokaler. IP-adressen styr tillgången. RIHA Journal ligger fritt på nätet.

Art Bulletin of Nationalmuseum Stockholm

Art History

Art Journal

Art Monthly

Artforum

Burlington Magazine
Vol 90 (1948) –

Burlington Magazine for Connoisseurs
Vol 1 (1903) –89 (1947)

Design Research Journal

History of Photography

Journal of Design History
OBS! Endast vissa artiklar i fulltext.

Journal of Paper Conservation
Vol 16 (2015) –

Journal of the American Institute for Conservation of Historic & Artistic works

Journal of the History of Collections
OBS! Endast vissa artiklar i fulltext.

Journal of the Institute of Conservation

Journal of Modern Craft

Journal of Museum Education

Konsthistorisk tidskrift

Master Drawings
Vol 1(1963) - vol 51 (2013)

Museum Practice

October

Oud Holland

Oxford Art Journal
OBS! Endast vissa artiklar i fulltext.

Photography and Culture

RIHA Journal
Journal of the International Association of Research Institutes in the History of Art. Nationalmuseum är medlem i RIHA och kan publicera artiklar i tidskriften.

Sculpture Journal

Vol 13 (2005) -


Studies in Conservation
Vol 1(1952) - vol 57 (2011)

The Art Bulletin
Vol 57(1975) -

The Art Newspaper

West 86th : a journal of decorative arts...
Vol 18(2011) -

Zeitschrift für Kunstgechischte
1932-2013