Gamla biblioteket, oktober 1942

Konstbibliotekets historia

Konstbiblioteket har en lång historia som sträcker sig bakåt till 1800-talets mitt. Biblioteket startade som litet internt handbibliotek och har sedan dess utvecklats till ett av Nordens största offentliga specialbibliotek för konst, fotografi och design.

Redan när Nationalmuseum flyttade in i den nya huvudbyggnaden på 1860-talet, ingick ett antal konstböcker i samlingarna. Boksamlingen började snart växa, men var utspridd i många olika tjänsterum. År 1917 tog dåvarande museichefen, Rickard Bergh, och museets förste bibliotekarie, Karl Wåhlin, initiativ till att samla alla böcker i ett och samma rum. Biblioteksinredningen i bonad ek från NK:s verkstäder utformades efter råd från Kungl. biblioteket. Boksamlingen ordnades och biblioteket fick sina stadgar. Nationalmusei bibliotek var fött! Från år 1958, då Moderna Museet öppnades, kom biblioteket att även bli detta museums bibliotek. För att bättre motsvara rollen som bibliotek för båda museerna ändrades namnet år 1984 till Konstbiblioteket. Vid samma tid flyttade biblioteket ut ur Nationalmuseums byggnad. Sedan 2008 har Konstbiblioteket funnits på sin nuvarande adress på Skeppsholmen.

Fotografibiblioteket

Fotografibiblioteket byggdes upp parallellt med samlingen av fotografi vid Moderna Museet. I mitten av 1960-talet köpte svenska staten in två betydande fotohistoriska samlingar, som en start för ett fotografiskt museum i Sverige. I förvärven ingick även betydelsefulla fotoboksamlingar. Fotografiska Museet med tillhörande bibliotek inrättades 1971, som en egen avdelning inom Moderna Museet. År 1998 upphörde Fotografiska Museet och fotografisamlingen blev en integrerad del av Moderna Museets samling. Fotografibiblioteket blev kvar som separat specialbibliotek med sin framstående samling av litteratur inom fotografins olika ämnesområden.

Sammanslagning av biblioteken

Det nya Konstbiblioteket – specialbiblioteket för konst, fotografi och design skapades 1 juli 2013 genom att Fotografibiblioteket vid Moderna Museet och Konstbiblioteket vid Nationalmuseum slogs samman till ett bibliotek. Nationalmuseum är huvudman för biblioteket, men verksamheten finansieras och drivs av Nationalmuseum och Moderna Museet gemensamt.

Sedan sammanslagningen i juli 2013 har bibliotekets lokaler renoverats och tillgänglighetsanpassats. Det nya Konstbiblioteket återöppnade för besökare den 25 november 2014.