Vad finns i bibliotekets samlingar?

På Konstbiblioteket kan du hitta monografier över konstnärer och fotografer, utställningskataloger, konstrelaterade tidningsartiklar från förra århundradet och mycket annat.

Konstbibliotekets litteratursamling speglar Nationalmuseums och Moderna Museets samlingar och verksamhet. Materialet täcker därför främst tidsperioden från renässansen till nutida konst. En stor del av bokbeståndet utgörs av konstnärsmonografier, kataloger över konstsamlingar samt auktions- och utställningskataloger.

Referensbibliotek

På plats i Konstbiblioteket finns ett referensbibliotek som innehåller uppslagsverk och allmänna verk om konstnärer och fotografer samt auktionskataloger. I referensbiblioteket finns även publikationer utgivna av Nationalmuseum respektive Moderna Museet, däribland museernas utställningskataloger. Här finns även ett register för utställningskataloger katalogiserade före 2004. Övrigt material kan beställas fram från när- eller fjärrmagasin. Merparten av bibliotekets litteratur kan sökas i databaserna MONA eller Kortkatalogen –1983, Se "Databaser och kataloger" i vänstermenyn

Konstbibliotekets registrerar sedan 1984 också sitt bestånd i Libris, den gemensamma katalogen för svenska forskningsbibliotek.

Tidskrifter

Konstbiblioteket har en omfattande tidskriftssamling på över 900 enskilda tidskriftstitlar. Årets tidskrifter finns att läsa på biblioteket. Äldre tidskrifter står i fjärrmagasin och kan beställas fram.

Konstbiblioteket prenumererar även på elektroniska tidskrifter som du kan läsa och söka i på plats vid bibliotekets publika datorer. Läs mer under rubriken E-tidskrifter.

Klipparkiven

Det finns två klipparkiv i bibliotekssamlingen: Klipparkivet och Fotografihistoriskt arkiv. Båda arkiven består av klipp ur svensk dagspress. Det ena med fokus på konst och konstnärer, det andra på fotografi och fotografer.

Klipparkivet innehåller klipp (cirka 2 miljoner) från 1880 till och med 1996. Insamlandet av klipp inleddes av personal på Nationalmuseum med ambitionen att samla allt som skrevs om konst i svenska tidningar. Klippen är sorterade efter ämnen, av vilka enskilda konstnärer är en framträdande del. Klipp om NM:s verksamhet finns fram till 2004. De flesta av dessa klipp är sorterade på utställningsnamn.

Fotografihistoriskt arkiv har tillhört Fotografibiblioteket, Moderna Museet och omfattar ca 11 000 hängmappar med klipp uppordnade på svenska och utländska fotografer, svenska och utländska institutioner, museer, gallerier och deras utställningar och utställningsverksamhet. Arkivet spänner i huvudsak från tidigt 1970-tal fram till år 2001 då klippningen upphörde, men även äldre klipp och arkivmaterial finns i samlingen.

Senare artiklar i dagspress finns sökbara i Mediearkivet. Se länk under rubriken Databaser och kataloger.