Claes Jansz. Visscher d.y., Hamnscen

Studiesalen för teckningar och grafik

Studiesalen för teckning och grafik håller åter öppet för förbokade besök.

Öppet: Måndagar och onsdagar, kl 10–14, endast förbokade besök.

Boka tid: via mejl till studiesalen@nationalmuseum.se senast en vecka i förväg.

Bokningsförfrågan ska innehålla:

  • Ditt namn och kontaktuppgifter
  • Kopia av pass eller annan godkänd ID-handling
  • Uppgifter om vilka verk som du önskar se

I svaret på din bokningsförfrågan anges vilka verk som är tillgängliga samt lediga besökstider. Adress lämnas i anslutning till besöket i studiesalen. OBS! Studiesalen finns inte längre i museibyggnaden.