Från gryning till skymning
28 maj 2019 –24 maj 2020 på Nationalmuseum Jamtli i Östersund, 13 juni –1 november 2020 på Dunkers Kulturhus i Helsingborg