Gamla biblioteket

I Gamla biblioteket visas material ur Nationalmuseums arkiv- och boksamlingar. Samlingarna rymmer många berättelser om konsten, konstlivet och museets historia och utställningar. Här uppmärksammas också grafisk formgivning och svensk bokkonst.

Konsten ska vara tillgänglig för alla tänkte Rikard Bergh när han 1915 blev chef för Nationalmuseum. Ett förändringsarbete av museets publika verksamhet skedde. De böcker som samlats genom åren fick ett eget rum och blev mer tillgängliga för såväl personal som för externa besökare. Biblioteksrummet invigdes i maj 1919. Inredningen ritades och tillverkades av Nordiska Kompaniet till en kostnad om

23 782 kronor. År 1984 flyttade biblioteket ut ur museibyggnaden och rummet användes därefter av Nationalmuseums arkiv. Nu har Gamla biblioteket blivit en publik yta och i samband med renoveringen har den ursprungliga inredningen kompletterats och anpassats till vår tid.

Ny design i Gamla biblioteket

Designern Emma Olbers har inrett Gamla biblioteket med fokus på miljö och hållbarhet. Den 100-åriga inredningen är kompletterad med ny design och den fasta bokhyllan har fått montrar för mindre utställningar. Inspirerad av gamla läsesalar och den biblioteksgröna färgen har Olbers skapat ett rum för vila och reflektion.

För att få större dynamik i inredningen har Olbers också bjudit in designbyrån Front och designern Monica Förster till att rita var sin produkt.

Hantverk av hög kvalitet och och miljöhänsyn har varit vägledande i arbetet. Möblerna ska hålla länge, slitas snyggt, gå att renovera och vara enkla att återvinna.

Utställningar i biblioteket

Agnes Widlund och Konstsalongen Samlaren

En utställning om samlaren och galleristen Agnes Widlund som med sitt galleri Konstsalongen Samlaren utmanade den svenska konstscenen under mer än trettio år i mitten av 1900-talet.

Läs mer om utställningen.

Hitta till Gamla Biblioteket

Gamla Biblioteket finns på mellanplan, i byggnadens nordöstra hörn. Här ser du Gamla Biblioteket markerat på karta över museet.

Dagens konstbibliotek och arkiv

Idag har bibliotek och arkiv sina publika lokaler på Skeppsholmen. Biblioteket, nu kallat Konstbiblioteket, är Nationalmuseums och Moderna Museets gemensamma bibliotek och ett av Nordens största offentliga specialbibliotek för konst, fotografi och design.

Läs mer om Konstbiblioteket.

Läs mer om arkiven.