Hanteras varsamt – fragilt, flyktigt, förgängligt
Visades 13 juni – 30 augusti 2020