Helena Sandström, Äggskalshalsband
Tidigare utställning
Tidigare utställning
Hanteras varsamt – fragilt, flyktigt, förgängligt
Visades 13 juni – 30 augusti 2020

Visades på Läckö slott på Kållandsö, Lidköping.

Under århundradenas lopp har människan arbetat med det fragila, det flyktiga och det förgängliga inom bildkonst och konsthantverk. Konstnärer har experimenterat med material och teknik för att hitta nya uttryckssätt. Det fragila har ibland varit ett mål och en estetisk kvalitet, både som process och som tillstånd.

I utställningen visades ett hundratal föremål från Nationalmuseums samlingar och nedslag gjordes i såväl Läckös storhetstid under 1600-talet som i vår egen samtid.

Helena Sandström, Äggskalshalsband

Fördjupning i appen

I Nationalmuseum Visitor Guide App finns bilder till och fördjupande texter om utställningens olika teman och om ett urval av föremålen. Ladda ner den från GooglePlay eller AppStore.

Besöksinformation

Se Läckö slotts webbplats för öppettider, entrépriser och annan besöksinformation.

Läckö slott och Nationalmuseum

Nationalmuseum ansvarar för samlingar av konst och konsthantverk på en rad museer, slott och herresäten runt om i Sverige. Läckö slott på Kållandsö i Västergötland är ett av dem.

Läs mer om Läckö slott