Tidigare utställning
Tidigare utställning
Hella Jongerius – Breathing Colour
Visades 17 oktober 2019–1 mars 2020

Visades på Nationalmuseum i Stockholm.

Utställningen "Hella Jongerius – Breathing Colour" handlade om färg, men också om ljus och form och inte minst om vad olika material gör med vår färgupplevelse.

I papper, textil, keramik, metall och plast gestaltade den internationella stjärndesignern Hella Jongerius sin mångåriga konstnärliga forskning om färg som är baserad på både vetenskapliga teorier och personliga observationer. De skapade formerna mötte utvalda konstverk ur Nationalmuseums samlingar. Genom utställningen kunde vi också följa dagsljusets förändringar. Gryningsljus eller natt – allt påverkar vår färgupplevelse.

Hella Jongerius vill få oss att upptäcka mer och ifrågasätta. Hon menar att vi behöver färg som har liv och intensitet runt oss. Färg som ”andas”. Hon är kritisk mot de standardiserade färger och system som idag används inom industrin för att skapa så stabila färger som möjligt.


Färgernas samspel

Efter renoveringen av Nationalmuseum visas konsten mot färgsatta väggar och integrerat så att måleri och skulptur möter textilier och keramik från samma period. Färgsättningen av de olika rummen är resultatet av museets mångåriga studier av hur färg, konst och design samspelar med målet att ge föremålen en kontext som ökar deras visuella attraktionsgrad. Presentationen av Hella Jongerius – Breathing Colour ledde förhoppningsvis till ökade funderingar kring och samtal om hur färg påverkar oss och vår upplevelse av omvärlden.

Filmen om Hella Jongerius finns endast textad på engelska. Den är producerad av Mals Media och har hämtats från videokanalen ARTtube.

Tack!

Utställningen producerades i samarbete med Design Museum i London där den visades sommaren 2017. Sommaren 2018 visades den på Museum Boijmans Van Beuningen i Rotterdam. Utställningen i Stockholm möjliggjordes tack vare generöst stöd från Nationalmusei Vänner.