Ideal och verklighet – nordisk natur
1 juni 2022–3 september 2023 på Nationalmuseum Jamtli i Östersund