Kompetenta kvinnor i arkivet: Elsa Gullberg och Elisabeth Stavenow Hidemark