La Gnose

Guldkorn från Konstbiblioteket

En tidskrift tillägnad esoteriska och metafysiska studier

La Gnose är en sällsynt tidskrift som, enligt Nationalmuseums årsberättelse, införlivades i Konstbibliotekets samlingar 1920. Tidskriften grundades i Paris av religionsfilosofen René Guénon för att fungera som ett organ för ”den gnostiska universella rörelsen”. Den gavs ut för första gången i november 1909 och var ”tillägnad esoteriska och metafysiska studier”. I La Gnose behandlades ämnen som musik, matematik, geometri, alkemi och frimureri. Tidskriften kom ut en gång i månaden och det sista numret såg dagens ljus i februari 1912. 

Den svenska konstnären Ivan Aguéli (1869–1917) publicerade regelbundet uppsatser i La Gnose. Han kunde där presentera sina åsikter och tankar om bland annat konstteori och om medeltida sufism. 

Runt sekelskiftet 1900 vistades Aguéli långa perioder i Paris. Han besökte också Indien och vid flera tillfällen Egypten. Han lärde sig arabiska och studerade koranen och muslimsk filosofi. År 1898 konverterade han till islam och tog sig namnet Abdul-Hâdi. Efter flera år i Kairo återvände Aguéli 1910 till Paris. Det är troligt att det var han som introducerade islam och sufism för René Guénon, La Gnoses grundare.

För den som vill få en uppfattning om Ivan Aguélis syn på sufism är förmodligen uppsatserna i La Gnose den bästa kunskapskällan. 

/Maria Zetterberg, bibliotekarie  vid Konstbiblioteket

Fler guldkorn från arkiv och Konstbibliotek