Nordiska myter
Visades 18 maj 2021–18 april 2022 på Nationalmuseum Jamtli i Östersund