Projektplan med beskrivning: Ateljéidyll

Under 2020 finansierar Donationsgruppen ett projekt för att konservera Carl Larsson pastell Ateljéidyll. Det är ett projekt som kräver exceptionella åtgärder utanför museets linjeverksamhet inom bevarande.

Målsättningen med konserveringsprojektet är att genom materialtekniska undersökningar och analyser få tillräcklig kunskap för att kunna bedöma vilka metoder som ska användas för att konservera verket. Det innebär också ett kunskapsutbyte med specialister inom konst- och konserveringsvetenskap. Projektets syfte är att pastellmålningen stabiliseras till en nivå där den åter kan visas för Nationalmuseums besökare, vilket den inte gjort på över femton år.

Tidsplan

Andra kvartalet 2020

Diskutera frågeställningar inför analyser. Kommunikation med specialister och med museer som har liknande föremål samt upprätta samarbete med andra institutioner och fastställa konkreta frågeställningar.

Tredje kvartalet 2020

Fortsatta materialtekniska undersökningar och analyser. Besluta om och i så fall med vilka metoder målningen ska konserveras.

Fjärde kvartalet 2020

Utföra praktiska konserveringsåtgärder inklusive eventuell modifiering av prydnadsramen. Åtgärderna slutförs till 1 december.

Donatorsgruppen skänker medel för 20% av en heltidstjänst vilket innebär 2,5 månad på heltid eller ca 420 timmar. Minst hälften av arbetstimmarna bör förläggas till oktober och november 2020. Erfarenheter från det här projektet kan användas i kommande projekt av liknande karaktär.