Donatorgruppen 2020: Carl Larssons Ateljéidyll

2020 var Nationalmuseums donatorgrupps första år tillsammans. Tillsammans med museets konservatorer och intendenter följde gruppen det konstverk som valdes som årets fokus, Ateljéidyll av Carl Larsson. Det krävdes delikata konserveringsåtgärder, som föregåtts av en förstudie tillsammans med Riksantikvarieämbetet labb, för att göra pastellmålningen visningsbar igen. Målet har hela tiden varit att målningen, som varit i så skört skick att den inte kunnat flyttas ur horisontell position, ska kunna visas för publik igen. Projektet är av så exceptionell karaktär att det inte ryms i museets löpande verksamhet och därför valde donatorgruppen att finansiera förstudien.


Målsättningen med konserveringsprojektet var att genom materialtekniska undersökningar och analyser få tillräcklig kunskap för att kunna bedöma vilka metoder som skulle användas för att konservera verket. Projektets syfte var att pastellmålningen stabiliseras till en nivå där den åter kan visas för Nationalmuseums besökare, vilket den inte gjort på över femton år. Målningen kommer att visas för publiken sommaren 2022. I slutet av maj 2021 bjöds donatorgruppen in för att medverka när Ateljéidyll slutligt monterades i sin ram, något som blev möjligt enbart tack vare möjligheten att djupdyka i ny forskning och nya metoder. I arbetet med förstudien har Nationalmuseums konservator fått hjälp att analysera prover och material i Riksantikvarieämbetets labb.

I september 2021 presenterar Nationalmuseum förstudien och delar erfarenheter från den konserveringstekniska forskningen med Nordiska Konservatorsförbundet. På så sätt bidrar projektet till fältet och kulturarvet i ett större perspektiv. Seminariet kommer att rikta sig mot andra konservatorer och museiintendenter.Carl Larsson, Ateljé-idyll. Konstnärens hustru med dottern Suzanne .NMB 191

Mer om verket

Pastellmålningen Ateljéidyll utfördes av Carl Larsson 1885 och den föreställer hans hustru Karin som sitter i ateljén med dottern Suzanne i famnen. Pastellen införlivades i Nationalmuseums samlingar redan 1886 i form av en gåva från Pontus Furstenberg. Carl Larssons verk i Nationalmuseums samlingar uppgår till närmare 600 stycken och omfattar målningar, teckningar och grafiska blad. Men det är bara ett konstverk som kan betecknas pastellmålning och det är Ateljéidyll. Ordet pastell syftar både till materialet, det vill säga pastellkritan, och föremålet. En pastell kan vara en pastellteckning uppbyggd av linjer eller en pastellmålning, uppbyggd av ytor. Pastellkritan består av pigment och ett fyllmedel, t.ex. kalciumkarbonat och bara så lite bindemedel så att den knappt håller ihop. Färgskiktet blir matt och pudrigt, och påminner om sammet. Konstnären tillsatte ofta ett fixermedel när målningen var klar, men det var en vansklig process. För mycket eller fel typ ändrade ytans karaktär, pigmentkornen klumpade ihop sig och glansiga fläckar uppkom. Inget eller för lite fixermedel gjorde den ömtåliga pastellen ännu svårare att hantera och förflytta med ett ständigt pågående diffust bortfall. Ateljéidyll har dessutom ett underlag, papper, som är extremt nedbrutet och skört.

Om tillståndet


Papperet är relativt tjockt och maskingjort med en gulbrun missfärgning och deformationer i form av med kraftiga bucklor/bulor. Det finns rester av adhesiv verso, konstverket ”dammar” av lösa nedbrutna pappersfibrer och pigmentkorn. Papperet är tyvärr kraftigt nedbrutet. Kemiskt innebär det att de långa cellulosamolekyler som bygger upp pappersfibrerna spjälkas vilket leder till allt kortare och svagare fibrer. Papperet förlorar sin flexibilitet och revor samt brott uppstår. Dålig vidhäftning mellan pigment och underlag.

Torrpastell på papper är en svår och ömtålig teknik. Färgskiktet kan inte kan beröras utan att märken och spår uppstår. Papperet som Carl Larsson har använt är av en sämre kvalitet och fixeringsmetoden mindre lyckad. Monteringsmetod och inramning i senare tid har snarare skapat problem än avlastat och skyddat pastellen.

Samarbete med Riksantikvarieämbetet och Carl Larsson-gården

Under hösten 2020 har Karin Wretstrand, ansvarig konservator från Nationalmuseum, varit gästkollega hos Riksantikvarieämbetet. Där har vi kunnat göra materialtekniska undersökningar, bland annat prover på pastellkritor som tillhört Carl Larsson och finns på Carl Larsson-gården. Läs gärna Kulturarvslaboratoriets artikel om arbetet med Ateljéidyll på Riksantikvarieämbetets webb: Carl Larssons Ateljéidyll undersöks i Kulturarvslaboratoriet

Arbetsgrupp

Projektledare: Anne-Grethe Slettemoen, konserveringschef
Ansvarig konservator: Karin Wretstrand, papperskonservator
Ramkonsverator: Karen Guy
Ansvarig intendent: Carl-Johan Olsson, intendent 1800-talets måleri
Kommunikation: Anna Jansson, kommunikatör
Samarbetspartners:
Riksantikvarieämbetet
Carl Larsson-gården
Projektet finansierades av Nationalmuseums donatorgrupp. Tack!

Låda med Carl Larssons pastellkritor. Foto: Cecilia Heisser, Nationalmuseum

Filmen nedan var en lägesrapport hösten 2020. I den kan du lära dig mer om projektet, som nu är avslutat.