Nationalmuseum förvärvar verk av Artemisia Gentileschi

Nationalmuseum har gjort ett sensationellt förvärv av en målning av den italienska konstnären Artemisia Gentileschi. Motivet föreställer den heliga Katarina av Alexandria, ett tema som konstnären utförde flera målningar på. Målningen kan ses på museet från den 25 februari.

Motivet i målningen av Artemisia Gentileschi (1593-ca 1654) föreställer den heliga Katarina av Alexandria, filosofernas och de lärdas skyddshelgon, och utfördes troligen i Neapel vid mitten av 1630-talet. Enligt legenden, återberättad av Jacobus da Voragine i Legenda aurea, var Katarina en jungfru som var känd för sin visdom och skönhet. Hon led martyrdöden för sin kristna tro i början av 300-talet. Artemisia Gentileschi utförde flera målningar på detta tema, bland annat med sig själv i rollen som Katarina.

Genom sitt dramatiska uttryck och nyskapande tolkning av helgonlegenden intar målningen en särställning i konstnärens œuvre. Till skillnad från andra verk av Artemisia Gentileschi som ofta präglas av en våldsam handling, råder istället ett lugn. Helgonet skildras som en intellektuell ung kvinna, hon lutar sig mot en bok som är ett attribut för bildning. Diademet och den purpurröda klänningen av dyrbar sidentaft syftar på Katarinas förmodade kungliga börd. I förgrunden syns palmkvisten som är symbolen för hennes martyrskap. Den heliga Katarinas genomträngande blick, händernas mjuka modellering och landskapsutsikten fångar betraktaren. Den speciella ljussättningen och raffinerade koloriten i målningen bidrar till dess höga konstnärliga kvalitet.


Artemisia Gentileschi, Den heliga Katarina av Alexandria

- Det är oerhört glädjande att vi har kunnat komplettera våra samlingar med ett verk av Artemisia Gentileschi. Genom detta kan vi som museum ge mer en mer rättvis bild av konsthistorien då det ofta saknas verk av kvinnliga konstnärer från 1600-talet. Artemisia Gentileschi är dessutom högaktuell just nu, inte minst på grund av att National Gallery i London kommer att visa en stor utställning med henne under våren, säger Susanna Pettersson, överintendent på Nationalmuseum.

Artemisia Gentileschi är den kanske mest berömda av det europeiska 1600-talets fåtal hittills kända kvinnliga konstnärer. Hon var verksam i födelsestaden Rom samt i Florens, Venedig, Neapel och London, bland annat hos storhertigen av Toscana och kungen av Spanien. Hon var den första kvinnan att vinna ryktbarhet i egen rätt som en skicklig målare av storskaliga kompositioner med mytologiska och bibliska motiv, och den första kvinnliga konstnären att bli invald i Florens prestigefulla Accademia del Disegno.

Från och med den 25 februari går Artemisia Gentileschis målning Den heliga Katarina av Alexandria att se i salen med 1600-talskonst på Nationalmuseum.

Nationalmuseum har inga statliga medel att förvärva design, konsthantverk och konst för utan samlingarna berikas genom gåvor och privata stiftelse- och fondmedel. Förvärvet har möjliggjorts tack vare en givare som önskar vara anonym.