Nationalmuseum startar en ny samling med mode

Som en del i uppdraget att ansvara för form och design börjar Nationalmuseum samla på svenska modeplagg med hög konstnärlig verkshöjd skapade från år 2000 och framåt. Samlingen har påbörjats i och med donationerna av en klänning av Martin Bergström och fem klänningar som Pär Engsheden designat till Sara Danius.

Samlingen kommer att bestå av unika, konstnärligt skapade modeplagg. Kriterierna för att de ska kunna ingå i samlingen är konstnärlig verkshöjd, konstnärlig individualitet och grad av nyskapande. De ska även vara skapade från år 2000 och framåt av en designer eller företag som är verksam i Sverige.

– Nationalmuseums ansvar är att bevaka form och design och vi ser att mode har blivit en viktig och självklar del av detta område. Därför tar vi nu in modeplagg som förändrar uppfattningen av vad design egentligen är i samlingarna. Det är inte första gången som Nationalmuseum utvidgar samlingsområdena, på 1960-talet började museet aktivt att samla industridesign och 2002 fotografi, säger Susanna Pettersson, överintendent på Nationalmuseum.

Nationalmuseum har inga statliga medel för förvärv utan är liksom med övriga samlingar på museet beroende av donationer, antingen i form av pengar eller fysiska plagg. Det gör att modesamlingen kommer att behöva växa i sin egen takt och beroende på vad som finns möjlighet att ta in. Under året har museet erhållit ett par unika donationer. Martin Bergströms kreation Arty Farty från 2014 är en gåva från designern själv. Sara och Leo Danius tillsammans med Barbro Osher foundation har donerat de fyra nobelklänningar som Sara Danius bar som ständig sekreterare i Svenska Akademien vid nobelfestligheterna 2015-2018 samt en svart sammetsklänning, samtliga i design av Pär Engsheden.