Nyförvärv: Franska mästarteckningar från 1700-talet

Nationalmuseum har förvärvat tre teckningar, utförda av Edme Bouchardon (1698–1762), François Boucher (1703–1770) och Nicolas Bernard Lépicié (1735–1784), några av det franska 1700-talets främsta konstnärer. Det rör sig om två porträtt samt en figurstudie till en av museets mest berömda målningar Venus triumf. De visar var och en på den självständiga roll som teckningskonsten erövrade i Frankrike vid denna tid.

Edme Bouchardons teckning är ett porträtt, som föreställer Geneviève-Thérèse Mariette, dotter till hans nära vän, den berömde gravören och konstsamlaren Pierre-Jean Mariette (1694–1774). Mariette hade bland annat katalogiserat bankiren Pierre Crozats (1665–1740) samling. Den såldes på auktion i Paris 1741. Där gjorde Carl-Gustaf Tessin omfattande förvärv av mästarteckningar, i dag i Nationalmuseums ägo. På teckningens baksida har Mariette själv skrivit att detta är ett porträtt föreställande dottern, utfört av Edme Bouchardon år 1736. Följande år ställde konstnären ut sex teckningar på Salongen i Paris, varav två föreställde Mariettes barn. Nationalmuseums förvärv betecknas i utställningskatalogen som ”liten flicka i hätta”. Porträttet är ett utsökt exempel på Bouchardons teckningskonst och den teknik som han var mästare i. Teckningen är ett fullbordat konstverk i sig. Modellen ses i profil och blickar, kanske något blygt, fram under sin hätta. Genom skarpa konturer och gradvisa skuggningar utförda med rödkrita, har Bouchardon byggt volymer som ger en nästan tredimensionell effekt. Verk som detta och det faktum att konstnären faktiskt ställde ut dem på Salongen, bidrog till att stärka teckningens status som konstart i sin egen rätt. 

Tritonen från Venus triumf

Den nyligen förvärvade teckningen av Boucher är en studie till en av de centrala figurerna i Venus triumf, av många betraktat som konstnärens kanske främsta verk. Teckningen motsvarar direkt tritonen till höger, som lyfter och stödjer en najad. Hon håller i sin tur fram ett snäckskal och erbjuder Venus ett pärlband. När tritonen lyfter najaden vrider han kroppen och Boucher har på ett, som det verkar, fritt men ändå exakt sätt fångat muskulaturens spel. Bouchers linjeföring i röd och svart krita är kraftfull och säker. Det sensuella drag som är karaktäristiskt för konstnären och, som är så påtagligt i målningen, är kanske ännu mer framträdande i denna studie. Boucher har ännu inte dolt najadens nakenhet och tritonens lyft blir här även ett häftigt famntag. Teckningen är den enda kända förstudien till Venus triumf. 


Den sista teckningen är ett förarbete, men ger samtidigt känslan av att vara ett fullbordat verk. Nicolas Bernard Lépicié studerade för Carle van Loo (1705–1765) och blev som historiemålare medlem av Académie royale de peinture et de sculpture 1769. Efterhand kom han att ägna sig alltmer åt genremåleri. Lépiciés teckning är en studie till mannen i målningen En gammal tiggare med barn, signerad och daterad 1777, i dag i en amerikansk privatsamling. Teckningen är emellertid fullt utarbetad och den tiggande mannens sorgsna blick är lika stark här som i målningen. Förstudie till trots, verkar det som om Lépicié under arbetet blivit övertygad om teckningens möjlighet att också fungera som ett fullbordat konstverk. Möjligen var detta också skälet till att han signerade teckningen. 

De tre ovan beskrivna verken är utmärkta exempel på fransk teckningskonst under 1700-talet. Genom sin direkta anknytning till Jean Pierre-Mariette, teckningskonstens roll på Salongen och som enda bevarade förstudie till det centrala 1700-talsverket Venus triumf, utgör i synnerhet Bouchardons och Bouchers teckningar konsthistoriskt betydande förvärv. 
Nationalmuseum har inga statliga medel att förvärva konsthantverk och konst för utan samlingarna berikas genom gåvor och privata stiftelse- och fondmedel.  Förvärven har möjliggjorts genom ett generöst bidrag från Hedda och N.D. Qvists minnesfond.

Inventarienummer:

Edme Bouchardon, Porträtt av Geneviève-Thérèse Mariette: NMH 64/2017
François Boucher, Studie av en triton: NMH 60/2017
Nicolas Bernard Lépicié, En gammal tiggare: NMH 61/2017