Nyförvärv: Två flamländska mästerverk

Nationalmuseum har förvärvat två praktfulla oljemålningar av Frans Francken d.y. och Daniel Seghers. Båda var tongivande konstnärer i 1600-talets Antwerpen, under den flamländska konstens guldålder. Museet har hittills saknat en riktigt betydande målning av Francken och genom förvärvet av Seghers stora målning på koppar kan Nationalmuseum bättre spegla konstsamlandet i äldre tid i Sverige.

Frans Francken d.y. (1581–1642) tillhörde en stor och välkänd konstnärsfamilj vars medlemmar var verksamma i Antwerpen i flera generationer. Han specialiserade sig på det småfiguriga och färgrika kabinettmåleriet. Bröllopet i Kana, från ca 1618/20, skildrar berättelsen ur Johannesevangeliet om miraklet vid bröllopet i Kana, ett populärt motiv i Francken-ateljén. Brudparet sitter bland bröllopsgästerna under en baldakin i fondens mitt. I förgrunden till vänster bland vinkrukorna står Jesus klädd i en cinnoberröd mantel i färd med att omvandla vatten till vin. På pallen Jesus lämnat tom mittemot brudparet har konstnären tecknat sin signatur. Målningens detaljrikedom och figurerna klädda i ”orientaliska” kostymer i brokiga färger är typiska för det flamländska kabinettmåleriet. Målningen härrör från samlingarna vid Eremitaget i S:t Petersburg. Delar av dessa såldes av de sovjetryska myndigheterna i slutet av 1920-talet. Därför kunde Franckens målning senare förvärvas av den svenske ambassadören Vilhelm Assarsson (1889–1994). Genom en testamentarisk gåva kom målningen att ingå i Svenska Akademiens konstsamling, och har nu sålts till Nationalmuseum.


Frans Francken d.y., Bröllopet i Kana (bilden är beskuren). Foto: Cecilia Heisser/Nationalmuseum.

Daniel Seghers (1590–1642) var elev till Jan Brueghel d.ä. 1625 vigdes han till präst inom Jesuitorden. Seghers specialiserade sig tidigt på stilleben med blomsterprydda kartuscher och religiösa motiv. Blomsterprydd kartusch med Mariabild, från ca 1645–50, är utförd på en ovanligt stor kopparplåt. I en välvd nisch i kompositionens mitt syns Maria med barnet i form av en stenskulptur målad i trompe-l’oeil. Runt nischen syns en kartusch i grisaille dekorerad med blommor, av vilka några symboliserar jungfru Marias dygder. Målningen är ett utmärkt exempel på en för Antwerpen vanlig form av konstnärligt samarbete mellan specialister. Den centrala Mariabilden är sannolikt utförd av Erasmus II Quellinus (1607–1678), en av de konstnärer Seghers samarbetade med genom åren. Tillsammans med Quellinus utförde Seghers runt 29 målningar med liknande kompositioner, varav en bär bägges signaturer. Merparten var inte till salu utan användes som diplomatiska gåvor från Jesuitorden till olika europeiska regenter och andra prominenta personer. Målningen tillhörde den berömda konstsamlingen på Österbybruk i Uppland och har således en svensk proveniens som kan härledas långt tillbaka i tiden. Den var en av de högst värderade målningarna i Henrik Wilhelm Peills (1730–1797) och hans hustru, Anna Johanna Grills (1745–1801), konstsamling.


Daniel Seghers, Blomsterprydd kartusch med Mariabild. Foto: Cecilia Heisser/Nationalmuseum.

– Vi är mycket nöjda med dessa två förvärv, som på ett utmärkt sätt kompletterar museets samling av barockkonst. Franckens målning är en ovanligt stor kabinettmålning och ett fint exempel på det flamländska kabinettmåleriet som genre. Den kommer så småningom att få sin plats bland de tematiska presentationerna i samlingarnas kronologiska berättelse på museet. Förutom sin höga konstnärliga kvalité tillför Seghers målning viktig information om såväl måleriteknik som de tidigaste konstsamlingarna i Sverige, säger Carina Fryklund, intendent inom äldre måleri och teckningar på Nationalmuseum.

Nationalmuseum har inga statliga medel att förvärva design, konsthantverk och konst för utan samlingarna berikas genom gåvor och privata stiftelse- och fondmedel. Förvärven har möjliggjorts genom bidrag från Sara och Emil Graumanns donationsmedel och Wiros-fonden.

Inventarienummer

Frans Francken d.y., Bröllopet i Kana, ca 1618–20, NM 7504.

Daniel Seghers, Blomsterprydd kartusch med Mariabild, ca 1645–50, NM 7505.