Nyförvärv: Verner Åkermans skulptur av Pierre Louis Alexandre