Open access

Open Access, eller öppen tillgång, handlar om att tillgängliggöra och sprida vetenskaplig information på nätet.

Nationalmuseums har antagit en Open Access-policy som innebär att de vetenskapliga resultat som framkommer inom museets forskningsverksamhet ska, i möjligaste mån, finnas fritt tillgängliga på nätet.

Policy för Open Access och parallellpubliceringn (pdf)

Läs mer om Open Access på Kungliga bibliotekets webbplats.

Läs mer om Open Access på Vetenskapsrådets webbplats.