Matthias Stom, Ung man läsande vid vaxljus

Här har vi samlat ord och begrepp som kan tänkas dyka upp i samtal kring utställningen Inspiration – Iconic Works. Ordlistan är del av studiematerialet Genvägar till konstens visklek.

Ankaratyg/Afrikanska batiktyger

Bomullstyg med färgstarka mönster som förknippas med kläder från Västafrika. Mönstertypen och tillverkningen har en vindlande historia med ursprung på Java i Indonesien. Där utvecklades batik-teknik med vax och infärgning. Från 1500-talet spreds de indonesiska tygerna till Europa med holländska handelsmän och kolonisatörer. Afrikanska soldater och slavar som stred för holländarna i Indonesien tog med tygerna till Afrika. Från mitten av 1800-talet började en industriell produktion i Europa. De industritillverkade tygerna blev snabbt populära i Västafrika och spred sig sedan till fler afrikanska länder. Under 1900-talet blev de färgstarka tygerna alltmer sedda som ett afrikanskt stildrag och började användas som kulturell symbol. Tygerna finns, utvecklas och används samtidigt som historien väcker intresse och diskussion. Är det en symbol för kreativitet eller för kolonialism? Är det afrikanskt? Var tillverkas tygerna idag och vem äger ett mönster?

Antiken

En benämning på en ca 1000-årig tidsperiod i Medelhavsområdets historia. Under denna period formades idéer som sedan påverkat den västerländska kulturen på många avgörande sätt. Ordet kommer från latinets ante som betyder före och handlar om att det är en tid före vår, för länge sedan. Historiskt börjar perioden ungefär 700 f.Kr. och pågår till ungefär 500 e.Kr. Första delen, den grekiska antiken, har sitt centrum i land- och havsområdet mellan nuvarande Grekland och Turkiet. Den lite senare romerska antiken har sitt centrum kring staden Rom i nuvarande Italien. Berättelser, idéer, bilder och byggnader lever kvar från antiken och har påverkat vårt sätt att leva och förmedla nya berättelser idag.

Arkadien

Arkadien är både ett verkligt landskap i Grekland och en berättelse om ett lantligt drömland. En oförstörd, lugn och vacker plats där människor lever i harmoni med djur och natur. De första berättelserna skrevs för nästan 2000 år sedan och från medeltiden och framåt gestaltades allt fler bilder av Arkadien. Det blev både en plats och ett tillstånd, en ouppnåelig längtan till ett förlorat paradis där människorna lever utomhus som herdar och herdinnor utan oro, avund eller girighet.

Appropriering

Appropriering är ett ord som betyder att tillägna sig, ta sig an eller ta över något annat. Används idag ofta i en politisk kulturdebatt kritiskt. Det som då kallas för kulturell appropriering utgår från att personer, artister eller företag använder sig av uttryck, stil, tecken eller kläder som förknippas med en annan kultur eller minoritetsgrupp. Kritiken handlar om att någon med plats och makt i samhället tar uttryck från några utan plats och makt. Begreppet kulturell appropriering är omdebatterat. Inom bildkonsten har begrepp appropriering används mer positivt, som konstnärers sätt att arbeta, inspireras av och omtolka kulturella intryck.

Barock

Barock är namnet på en konststil och period som används om bildkonst, musik, litteratur och arkitektur med ursprung i Europa från sent 1500- till tidigt 1700-tal. Beteckningen tillkom under senare delen av 1800-talet och ordet hämtades från franskan men har troligen rötter i det portugisiska ordet för oregelbunden pärla: barroco. Stilen är dramatisk, storslagen och överdådig med slingrande former och gärna stora kontraster mellan ljus och mörker. Ordet barockt har sedan de började användas fungerat positivt men också nedsättande, då om något som är för mycket, orimligt eller befängt.

Enkaustik

Enkaustik är en måleriteknik där man målar med smält bivax och pigment. Målningen kan efter bearbetas med värme, av tex varma järn eller värmepistol vilket gör att färgpigmenten ”bränns in” i underlaget. Ordet enkaustik kommer från grekiska och betyder konsten att göra inbrända målningar. I antikens Grekland och över 2500 år sedan i Egypten målades det med varmt vax. Man blandade bivax och färgade pigment som applicerades in trä eller elfenben. Tekniken har sedan 1900-talet fått ett nyväckt intresse bland konstnärer tex så har konstnären Mark Karasick har använd sig av tekniken enkaustik i verket Navigatören som finns med i utställningen Inspiration – Icon Works.

Gloria

Gloria är ett namn på ett ljussken kring huvudet på en helig person som ofta avbildas i konstverk. Det kan se ut som om personen har solen bakom huvudet och får krans av ljusstrålar eller glorian kan också få formen av en lysande ring som svävar ovanför huvudet. Ordet gloria är latin och betyder ära eller ryktbarhet (vi använder ordet exempelvis när vi talar om att glorifiera - dvs förhärliga - någon eller något).

Helgon

Ett helgon är en person som anses vara en förebild för människor och visar vägen till Gud. Ordet på svenska har kopplingar till helig. Inom den kristna katolska kyrkan kan människor bli utnämnda till helgon efter sin död om han eller hon genom sina handlingar älskat gud. Liknande roller finns i flera religioner. Kristna helgon får ett tillägg till sina namn, Sankt används framför manliga helgons namn och sankta framför kvinnliga helgon.

Ikon/ikonisk

Ordet ikon, eller ikonisk, kommer från grekiskan och betyder bild. Idag används det som begrepp för flera olika bildtyper. Inom den ortodoxa kristna kyrkan betyder ikon en helig bild, en målning som ofta föreställer Kristus, Maria eller ett helgon. I datorn är en ikon en liten bild som visar vad datorfilen innehåller. Från ordet ikon har begreppet ikoniskt bildats och används idag om bilder, filmer och företeelser som blivit så välkända och tydliga att de kommit att representera något mer än sig själva. En bild av Eiffeltornet är inte bara en avbildning av ett torn byggt av järn utan också en symbol för staden Paris.

Inspiration

Inspiration betyder att få energi, känslor och idéer av något man ser, hör eller tar del av. Att bli stimulerad till att själv uttrycka sig kreativt. Ordet kommer från latin och betyder ungefär ”blåsa liv i”. Ursprunget är en religiös tanke där den inspirerade människan har fått en kraft från gud eller den andliga världen.

Klärobskyr/ Chiaroscuro

Klärobskyr, eller chiaroscuro, är ord som används för att beskriva bilder som arbetar med stora skillnader mellan ljus och mörker. Särskilt under 1600-talet arbetade många konstnärer med målningar där kontrasten mellan mörka bakgrunder och ett belyst ansikte, arm eller föremål skapade spänning i bilden. Den italienska konstnären Caravaggio var skicklig på att använda sådana kontraster och fick många efterföljare. Att arbeta med ljusdunkelmåleri handlar också om att på ett skickligt sätt måla övergången mellan det ljusa och det mörka. Det kan få exempelvis en arm eller en dödskalle att kännas nästan tredimensionell, som om den sticker ut ur bilden.

Konceptkonst

Konceptkonst är namnet på en konstinriktning som handlar mer om en idé, teori eller tanke än det visuella uttrycket. Det betyder att konceptkonst kan se ut på en mängd olika sätt. En stark drivkraft inom konceptkonsten är att undersöka en idé till exempel idén om vad konst är och gör. Även om det inte finns en speciell stil, ett material eller ett utseende är det ofta konst som använder text, ord och begrepp som verktyg i det färdiga verket. Allt för att väcka tankar och ställa kluriga filosofiska frågor.

Kopia

En kopia är motsatsen till original. En avbildning av något med syftet att det ska likna originalet så mycket som möjligt. Man kan också använda det som en vardaglig beskrivning av att två saker – eller människor – är mycket lika varandra.

Kouros

Kouros betyder ung man och är namnet på en typ av skulpturer som började skapas i södra Grekland ungefär 650 f.Kr. De höggs i marmor i mänsklig storlek eller större och den unge mannen är alltid avbildad stående med armarna rakt ned efter sidorna och den vänstra foten lite framskjuten. Stilen liknar äldre egyptiska skulpturer men skiljer sig också. Där de egyptiska skulpturerna av män har höftskynken är en grekisk Kouros är alltid naken. Den står också fritt, utan stöd med tyngden på båda benen. Kourosskulpturer tillverkades under ett par hundra år som tackgåvor till gudar, särskilt till Apollon. De ställdes också upp på gravar. En kouros visar upp en ungdomlig skönhet i en kropp som förenar en god själ i en stark kropp och de var början på en utveckling i grekisk antik konst som lyfte upp den nakna vältränade manskroppen som ideal.

Madonna

Madonna kallas bilder som visar Maria tillsammans med Jesusbarnet. Vid sidan av Jesus är Maria den mest avbildade personen i de kristna berättelserna. Hon har många namn – Heliga Guds Moder, Jungfru Maria eller Madonna. Det sista betyder på italienska vår kvinna (eller vår fru) och berättar om det nära och känslomässiga band som många kristna har till Maria. Madonnabilder visar Maria och Jesusbarnet som mor och barn, en stark scen för kärlek och också en symbol för en central del i den kristna tron, att gud blivit född av en mänsklig, jordisk mor. Bilder av Maria och barnet finns både i den östra ortodoxa kyrkan som ikoner och kallas där Theotokos (Gudsmoder) och i den västra katolska världen där de kallas Madonna.

Martyr

En martyr är en person som får lida och dö för sin övertygelse eller tro. Ordet kommer från av grekiska martys och kan översättas till blodsvittne. En person som vittnat, det vill säga att berätta om sin tro eller om något man sett eller hört och dödats för sin tros eller berättelses skull. Ordet martyr används idag både inom olika religioner men också mer allmän, om någon som lider. Som vardagligt begrepp i Sverige idag har det ofta en kritisk eller ironisk underton. Att vara en vardagsmartyr är en person som själv inte tycker att andra ser hur mycket arbete, eller hur svårt hon eller han har det.

Mytologi

Mytologi betyder ”läran om myterna” på grekiska och innebär en samling och tolkning av myter inom vad som idag främst är utdöda religionsområden. Ordet myt härstammar också från grekiska och betyder ord, saga. Det rör sig ofta om gamla berättelser som genom frågor och svar bildar en världsbild inom en viss kultur. Var kommer människan ifrån? Varför finns ondska? Vad finns i Universum? Inom den västerländska konsten har de antika grekiska och romerska mytologierna haft störst betydelse.

Original

Ordet original kommer från latinets ”origo” som betyder ungefär begynnelse, härstamning. Ett originalföremål är det första, ursprungliga exemplaret av något. I många sammanhang, inte minst inom konst, är det ofta ansett vara det mest värdefulla. Man kan också använda ordet original som en beskrivning av en person, både positivt och negativt. Det kan vara någon som är unik och härligt speciell men också någon som upplevs negativt avvikande från en grupp.

Parafras

Ordet parafraskommer från grekiskan och betyder omskrivning. Parafras betyder att man på något sätt gör om exempelvis ett konstverk på sitt eget sätt, men med en tydlig koppling till förlagan. Ursprungsbilden går ska gå att känna igen, men man kan ändra både innehåll och form.

Pietà

Pietà är ett motiv inom kristen konst som visar Jungfru Maria tillsammans med Jesus döda kropp. Scenen finns inte beskriven i bibeln men konstnärer i främst Nordeuropa började på 1300-talet skapa känsloladdade bilder av det som händer på kvällen efter Jesus korsfästelse och död. Bilderna kallades på tyska för kvällsbilder (versperbild) och återkommande motiv var korsnedtagningen, begråtandet och begravningen. Scenen med mammans sorg över sin döde vuxne son kallas för Pietà, ett ord från italienskan som betyder medlidande eller sorgsen ömhet.

Renässans

Renässans är ett begrepp som kommer av franskans renaissance (pånyttfödelse) och beskriver en tidsperiod från 13- till 1500-talet med idéer påverkade av ett nyväckt intresse för antikens kulturarv. Med start i Italien kom det att starkt prägla konst och litteratur i Europa. Under renässansens period förändrades samhället av handel, upptäcktsresor, kolonialisering och stora vetenskapliga upptäckter. Kyrkan och kristendomen var fortfarande en stark kraft men antika idéer om individen, symmetrisk perfektion och ett ideal att utforska den yttre världen formar både vetenskap och konst. När konsthistoriker började skriva om renässansen (I mitten av 1800-talet) lyftes den fram som en kreativ höjdpunkt och ideal.

Rokoko

Rokoko är en stil inom konsten som hade sin starkaste period i Europa under mitten av 1700-talet. Ordet kommer från franskans ”rocaille” och betyder klippa. I konsten tog konstnärerna med sig intresse för det böljande och slingrande som fanns i barocken men nu blir allt lättare, lekfullare och ljusare. Färgerna går främst i bleka, kalla toner och bilderna beskriver ofta scener i naturen med vackert klädda människor.

Sarkofag

Sarkofag är ett namn på stora, yttre, ofta utsmyckade kistor som är tillverkade i varierande material. De har funnits i flera tusen år och använts inom en mängd olika kulturer. I det forna Egypten tillverkades redan på 2000-talet f.Kr. sarkofager som var människolikt utformade, en tradition som sedan spred sig till andra länder i medelhavsområdet. Inuti en sarkofag låg sedan vanligtvis ytterligare en kista där den avlidna kroppen låg. På grekiska betyder sarkofag ungefär köttätande sten eftersom tidiga sarkofager främst var gjorda av kalksten som ansågs kunna förtära den döda kroppen.

Stilleben

Stilleben är en kategori av motiv inom bildkonsten där främst föremål, mat eller växter står uppställda på nära håll. Namnet tros komma från det nederländska ordet stilleven som betyder ungefär stilla liv. I västvärlden har stilleben varit vanligt från 1500-talet och framåt, men redan under antiken fanns det liknande motiv på väggmålningar och golvmosaiker. Stillebenkonsten är ibland så skickligt utförd att bilderna nästan kan lura ögat. I en del tider, främst på 1600-talet, kunde man dessutom berätta om allt från religion till politik genom dolda symboler.

Vanitasstilleben/ Memento Mori

Vanitasstilleben är ett särskilt motiv inom stilleben med döden i fokus. Symboler som exempelvis dödsskallar, slocknade ljus eller såpbubblor ska fungera som en påminnelse om att livet är skört och att vi alla är dödliga. Ordet vanitas kommer från latin och betyder tomhet. Vanitasstilleben var som mest vanliga i 1600-talets Nederländerna även om de förkom i andra länder också. Det latinska uttrycket Memento Mori, som betyder ungefär ”tänk på att du skall dö”, är ett uttryck som ofta använts för liknande motiv inom konsten. Det kan användas för vanitasstilleben men också för en del andra typer av motiv där döden förkommer. Uttrycket blev viktigt i takt med kristendomens utveckling där idéer om himlen, helvetet och livet efter döden var centrala.