Färg, pennor, tidningsklipp och annat material som blir till collage

På teckenspråk: Nationalmuseum i skolan

Nationalmuseum vill ge alla elever ett roligt, utmanande och lärande möte med konsten på elevernas villkor. Skolverksamheten riktar sig till förskola, grundskola och gymnasiet men också till vuxengrupper i svenska för invandrare och svenska som andraspråk. Vi erbjuder lärarhandledningar och studiematerial för undervisning i klassrummet, skolprogram med visningar och eget skapande (från och med när museet har öppnat igen hösten 2018), fortbildning för lärare och möjlighet till skräddarsydda Skapande skola-projekt.

Fler filmer på teckenspråk