Bild från annons för bibliotek och arkiv, 2017

På teckenspråk: Konstbibliotek, arkiv och bildarkiv/bildförmedling

Nationalmuseum har, tillsammans med Moderna museet, ett av Nordens största bibliotek för konst, fotografi och design. Konstbibliotekets bokbestånd speglar de bägge museernas samlingar och täcker tidsperioden från renässansen fram till idag. 

I Arkivet finns museets myndighetsarkiv och de enskilda arkiven med brevsamlingar, företags- och organisationsarkiv. 
I Bildarkivet finns det över en miljon bilder av allt från museets föremål till museets historia, händelser, personal och bilder av andra museers föremål och samlingar. 
Konstbilioteket, arkiv och bildarkiv vänder sig till såväl en intresserad allmänhet som till forskare och museianställda. Adress, öppettider och information om Konstbiblioteket och arkiven hittar du enklast under rubriken ”Besöka oss”.

Fler filmer på teckenspråk