Att söka i Nationalmuseums samlingar

Enkel sökning

Genom att skriva ett eller flera valfria ord ('Rembrandt', 'Barn' eller 'Porträtt Violinist') i sökfältet gör du en fritextsökning i alla fält i databasen. Om du ange flera söktermer så ska samtliga termer finnas i en post för att den ska visas.

Man kan även använda fraser i en sökning. En sökfras är en grupp ord som omges av citattecken, t.ex. "porträtt av en dam". Använd citattecken för att söka efter en exakt textfras. En post måste innehålla exakt motsvarande textfras för att visas i sökresultatet.

Sökord och sökfraser är inte skiftlägeskänsliga. Det innebär att det inte spelar någon roll om du skriver med stora eller små bokstäver.

Jokertecken

Jokertecken (* och ?) används för att göra en sökning på del av ord, där * står för oändlig många bokstäver och ? står för en bokstav.
Sökning på "s*l" kommer att returnera "sal" och "sol" såväl som "sadel" och "sardell" i sökresultatet.
Sökningen Z?rich kommer att returnera "Zurich" och "Zürich" i sökresultatet.
Jokertecken kan inte användas i början av ett sökord (det är t.ex. inte möjligt att söka på *rich). Jokertecken ignoreras i sökfraser (dvs. flera ord inom citattecknen). Exempel: "Porträtt av en d*" kommer att tolkas som "porträtt av en d".

Specialtecken

Accentuerade tecken behandlas som sina icke accentuerade motsvarigheter. (Undantag: Fält med sökbara rullgardinslistor.)

Exempel:

à = a, ê = e, ü = u etcetera. Tyskans skarpa s (ß) behandlas som "ss".

Om du vill söka efter värden i specifika databasfält, klicka du på 'Avancerad sökning'. Här kan du kombinera din sökning genom att ange sökord både i Enkel sök och i ett eller flera av de övriga fälten.

Fält i Avancerad Sökning

Konstnär/Upphovsmannamn på konstnär, t.ex. Carl Larsson
Nationalitetkonstnärens nationalitet, t.ex. svensk
Tillverkare/Manufakturnamn på tillverkare, t.ex. Rörstrand
Avbildad personnamn på avbildad person, t.ex. Gustav III
Titelföremålets titel, t.ex. Damen med slöjan eller Tekanna med lock
Teknik/Materialt.ex. olja på duk, etsning eller lergods
Dateringföremålets datering/när föremålet är utfört, t.ex. från 1750 till 1800, söker fram alla föremål som utförts under perioden 1750 - 1800
Inventarienummert.ex. NMSk 647
Geogr. härkomstföremålets geografiska ursprung/där det är utfört, t.ex. Urbino
Kategorit.ex. Måleri eller Skulpturer
Sakordt.ex. figurin
Stil/Epokt.ex. Rokoko

Fälttyper

  • Vanliga textfält (för fri textinmatning)
  • Fält med sökbara rullgardinslistor: I dessa fält ska du välja en sökterm ur en lista. Sök i listan genom att skriva de första bokstäverna av sökordet direkt i fältet. Välj sedan en sökterm ur listan som visas. Du kan även öppna hela listan genom att klicka på pilen som finns i fältets högerkant. Det är inte möjligt att välja mer än en term ut listan.
  • Datumfält: "Från år" och "Till år" Ange en nedre gräns i "från"-fältet och en övre gräns i "till"-fältet. Om ingen nedre gräns anges, returneras alla värden upp till den övre gränsen i sökresultatet. Om ingen övre gräns anges, så returneras alla värden från den nedre gränsen och uppåt.
  • Tesaurusfält: I dessa fält ska du välja en sökterm ur en lista. I fält med stora tesaurusar är det lättast att hitta fram till rätt sökterm genom att öppna själva tesaurusen. Detta gör du genom att klicka på knappen med tre prickar som finns till höger om fältet. Då öppnas ett nytt fönster där du kan navigera i tesaurusen. Klicka på plus-symbolen framför de gula mapparna för att expandera trädstrukturen. Välj sökterm genom att markera den term du vill välja och sedan klicka på OK (man kan även dubbelklicka på söktermen). Det är också möjligt att söka i tesaurusen genom att skriva de första bokstäverna av sökordet direkt i fältet. Välj sedan en sökterm ur listan som visas. Du kan också öppna listan genom att klicka på pilen som finns i fältets högerkant. Det är inte möjligt att välja mer än en term ur tesaurusen.
  • Ja/Nej-fält (tex. Föremål med bild) Genom att ange "Ja" eller "Nej" kan du styra dina sökningar så att endast poster som har en bild kommer med i sökresultatet (om du valt Ja) Mer information om sökningarna

I den här databasen används huvudsakligen sökmotorn Apache Lucene. Se http://lucene.apache.org/java/2_2_0/queryparsersyntax.html för information.