Carl Larsson, Detalj av fresk i museets trapphall. Bildhuggarkonsten: Bellman i Sergels ateljé.

Samlingarnas historia

Byggnaden på Blasieholmen, Nationalmuseums hjärta, stod färdig 1866. Museets historia är mycket äldre än så. 

Konstsamlingarna flyttades till byggnaden på Blasieholmen efter att delvis ha ha visats i det som kallades Kongl. Museum, inrymt i norra logårdsflygeln på Kungliga slottet i Stockholm (idag Gustav III:s antikmuseum). Nationalmuseums samlingar bygger till en betydande del på generationer av kungligt samlande, som på olika grunder övergått i statlig ägo. Till exempel kan verk som tillhört Gustav Vasa ses på Nationalmuseum.