Wilhelm Kåge, Vas Argenta, för Gustavsberg AB

Gustavsbergssamlingen

Nationalmuseum ansvarar för den stora Gustavsbergssamlingen, en samling som består av ungefär 40 000 föremål. Vårt uppdrag är att vårda och tillgängliggöra den. 

Gustavsbergs Porslinsmuseum, där delar av samlingarna visas, har stängt efter en sommar i Nationalmuseums regi. Nu tar samtal mellan Värmdö Kommun och Nationalmuseum vid om en långsiktig lösning för verksamheten. Håll utkik här på webben för mer information om porslinsmuseets framtid!

Gustavsbergssamlingen innehåller över 40 000 föremål – allt från studiotillverkat konstgods och prakturnor till välkända serviser och äldre sanitetsprodukter samt föremål av emalj och plast tillverkade vid Gustavsbergsfabriken. Dessutom finns en hel del provexemplar, det vill säga föremål som aldrig kom att produceras. 

År 2000 donerade den dåvarande ägaren, Kooperativa Förbundet, KF, Gustavsbergssamlingen till staten och Nationalmuseum, som allt sedan dess har förvaltat den.

Tyvärr har vi i nuläget inte resurser för att besvara generella frågor om porslin som ingår i samlingen. Sök gärna i vår webbdatabas. Där finns drygt 35 000 föremål registrerade. Skriv in Gustavsberg, konstnären eller servisens namn som fritext och sök.