Wilhelm Kåge, Vas Argenta, för Gustavsberg AB

Gustavsbergssamlingen

Nationalmuseum ansvarar för den stora Gustavsbergssamlingen, en samling som består av ungefär 40 000 föremål. Vårt uppdrag är att vårda och tillgängliggöra den.

Gustavsbergs Porslinsmuseum är tillfälligt stängt för renovering. Porslinsmuseet är en keramisk skattkammare med omfattande samlingar från Gustavsbergs porslinsfabriks drygt 170-åriga verksamhet. Gustavsbergs Porslinsmuseum är en del av Nationalmuseum. Tillsammans med Värmdö kommun rustar vi upp lokalerna och välkomnar till ett ännu bättre besöksmål sommaren 2020. Välkommen åter!

Gustavsbergssamlingen innehåller över 40 000 föremål – allt från studiotillverkat konstgods och prakturnor till välkända serviser och äldre sanitetsprodukter samt föremål av emalj och plast tillverkade vid Gustavsbergsfabriken. Dessutom finns en hel del provexemplar, det vill säga föremål som aldrig kom att produceras.

År 2000 donerade den dåvarande ägaren, Kooperativa Förbundet, KF, Gustavsbergssamlingen till staten och Nationalmuseum, som allt sedan dess har förvaltat den.

Tyvärr har vi i nuläget inte resurser för att besvara generella frågor om porslin som ingår i samlingen. Sök gärna i vår webbdatabas. Där finns drygt 35 000 föremål registrerade. Skriv in Gustavsberg, konstnären eller servisens namn som fritext och sök.