0av0

Konsthantverk och design

Samlingen av konsthantverk och design spänner över en lång tidsperiod, från 1300-talet till idag. Den består av cirka 30 000 föremål och innehåller keramik, textil, glas, ädel och oädel metall, möbler, böcker och industridesign.


Nationalmuseum samlar på föremål med hög verkshöjd, konstnärlig kvalitet och som har eller har haft betydelse för den formhistoriska utvecklingen. Främst är det föremål från Sverige som köps in, i andra hand från de övriga nordiska länderna och i tredje från andra länder. Nationalmuseum har inga egna medel till förvärv utan är hänvisad till fonder och donationer av privatpersoner och företag. Våra viktigaste donatorer idag är Nationalmusei Vänner, Bengt Julins fond, Designfonden och Barbro Osher donationsmedel.

Upptäck Nationalmuseums samling av konsthantverk och design